POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Przekaż 1% podatku organizacjom z powiatu wodzisławskiego

Rozpoczął się czas przygotowywania zeznań podatkowych. Termin składania PIT-ów upływa 30 kwietnia, ale już dziś warto zastanowić się nad przekazaniem 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

1% – tak w skrócie nazywany jest podatek dochodowego od osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazanie 1% jest bardzo proste. Aby to zrobić, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS uprawnionej organizacji, którą zechce się wesprzeć (aktualną listę OPP można znaleźć na stronach: www.pozytek.gov.pl lub www.pozytek.ngo.pl), uzupełnić kwotę 1% oraz (jeśli jest to wymagane) w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” podać tzw. „cel szczegółowy 1%”, czyli np. dane osoby, do której środki mają trafić. Można także wyrazić zgodę na przekazanie OPP swoich danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu. Następnie rozdysponowaniem środków zajmą się już urzędy skarbowe.

Podatnik sam wybiera, na którą organizację zostanie przekazana kwota pochodząca z jego zeznania podatkowego. Co istotne, przekazując 1% z PIT-u, nie traci się nawet złotówki, a oddając 1% przyczynia się do zwiększenia wpływów organizacji pozarządowych. Jest to wygodna i bezpieczna forma wsparcia, ponieważ organizacje pożytku publicznego zobowiązane są między innymi do składania sprawozdań ze swojej działalności, które zapewniają jawność w zakresie np. gospodarowania przychodami, a w wypadku niespełnienia wymagań, organizacja może stracić nadany status OPP.

W 2004 roku 80 tys. podatników przekazało organizacjom pożytku publicznego sumę 10,4 mln zł. Z roku na rok ta kwota wzrasta. Łączna kwota 1% podatku przekazanego w roku 2019 z rozliczenia za 2018 r. wyniosła aż 874,4 mln zł. Jest więc o co zabiegać.

Którym zatem organizacjom można przekazać 1% podatku? W 2020 r. uprawnionych do otrzymania 1% jest 8 798 organizacji pożytku publicznego. Jak zatem, spośród tysięcy organizacji, wybrać tę, której przekaże się 1%? Dla wielu osób jest to trudna decyzja. Dlatego podpowiadamy, że do otrzymania 1% podatku za rok 2019 uprawnionych jest 25 organizacji mających siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego, 7 organizacji ogólnopolskich, które mają swoje filie w naszym powiecie, a także szpitale w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. Nasze lecznice można wesprzeć poprzez przekazanie 1% Stowarzyszeniu Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, z którym PPZOZ zawarł porozumienie o współpracy. W odpowiedniej rubryce PIT należy podać numer KRS 0000093395 oraz cel szczegółowy: „Szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach”. Szpitale można też wesprzeć poprzez przekazanie swojego 1% dla Stowarzyszenia „Razem na Szybiku” z Wodzisławia Śl. (KRS 393290, cel szczegółowy: szpital w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach).

Zachęcamy do tego, aby swoje pieniądze z podatku zostawić w swoim mieście czy gminie. Wybierając lokalne organizacje i inicjatywy, można naocznie obserwować wydatkowanie przekazanych pieniędzy, a także bezpośrednio czerpać korzyści ze sfinansowanych przez siebie działań. Dzięki środkom z 1% odbywa się wiele imprez kulturalnych i rekreacyjnych, dofinansowane są zajęcia sportowe, wsparcie otrzymują schroniska dla zwierząt. Pomoc przekazywana jest też osobom potrzebującym.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019, działających na terenie powiatu wodzisławskiego, zamieszczony jest TUTAJ

Bez względu na wybraną organizację zachęcamy, aby swój 1% podatku podarować lokalnym organizacjom pozarządowym!