Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Promocja broszurki z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”

Promocja broszurki z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”

W niedzielę, 16 grudnia, w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, odbyła się promocja kolejnej, trzynastej broszurki z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”. Podczas uroczystości Starosta Powiatu Wodzisławskiego wręczył zaszczytne wyróżnienia dwóm mieszkańcom powiatu wodzisławskiego.

 

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim od 1999 roku wydaje broszury pod wspólną nazwą “Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”. Celem cyklu jest ocalenie od zapomnienia tego, co cenne w kulturze naszego powiatu oraz upowszechnianie wiedzy na temat spuścizny kulturowej wśród mieszkańców.

Promocja trzynastej broszury zgromadziła wielu mieszkańców powiatu. Każdy z przybyłych gości otrzymał bezpłatny egzemplarz broszurki, której tematyka  tym razem została poświęcona Kościołowi pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

Podczas spotkania Starosta Tadeusz Skatuła wręczył odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, które Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dwóm mieszkańcom naszego powiatu. Złotą odznaką za zasługi w dziedzinie ochrony zabytków wyróżniony został autor broszur z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”, Paweł Porwoł, z kolei srebrną – ks. Daniel Ferek.

Starosta przekazał również proboszczowi tamtejszej parafii, ks. Kazimierzowi Czempielowi, zestaw najnowszych broszurek. Następnie wszystkich zgromadzonych gości zaproszono na koncert kwintetu instrumentów dętych blaszanych.

 

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” nadawana jest jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest w szczególności osobom prowadzącym wieloletnią działalność w dziedzinie społecznej opieki nad dobrami kultury, posiadającym dorobek naukowy w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz osiągnięcia w projektowaniu i wykonywaniu prac konserwatorskich, jak również zasłużonym w popularyzowaniu zagadnień ochrony i konserwacji zabytków.

Paweł Porwoł poza pracą zawodową związaną m.in. z muzealnictwem, zajmował się pracą badawczą, naukową i popularyzatorską. W swoim dorobku posiada kilka publikacji, kilkanaście opracowań broszurowych i kilkadziesiąt artykułów naukowych, głównie z zakresu historii nowożytnej Górnego Śląska oraz jego zabytków. Brał także udział w przedsięwzięciach z zakresu poznania i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu – głównie ratowania, konserwacji i aranżacji zabytków.

Z kolei ks. Daniel Ferek jest proboszczem wodzisławskiej i gołkowickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dzięki jego staraniom uratowano kilka obiektów zabytkowych, które nie tylko zachowano, ale także przywrócono lokalnym społecznością, m.in. podjął się on ratowania bezcennego pofranciszkańskiego kościoła w Wodzisławiu Śl., który jest  jedynym z nielicznych zabytków ziemi wodzisławskiej o średniowiecznym rodowodzie.

 

Bezpłatny egzemplarz broszurki z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”, pt. „Kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej”, można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 a, III piętro, pokój 308. Serdecznie zapraszamy!