Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Różnorodność jednoczy – razem dla Europy. Diversity unites. Together for Europe

Różnorodność jednoczy – razem dla Europy. Diversity unites. Together for Europe

 

INFO ABOUT PROJECT (in English) – Download (PDF file 301 KB)

Projekt „Różnorodność jednoczy- razem dla Europy” to tytuł projektu realizowanego w ramach programu – Europa dla Obywateli, w okresie od 13 września 2015 do 31 lipca 2017.

Lider: Powiat Recklinghausen- Republika Federalna Niemiec
Partnerzy: Powiat Wodzisławski- Rzeczpospolita Polska, Powiat Sörmland- Królestwo Szwecji,  Powiat Jelgava- Republika Łotewska
Całkowita wartość projektu: 147 500,00 euro

Logo_überarbeitet_2_Sterne_gefüllt

GŁÓWNE ZADANIA:
• Poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie UE
• Promowanie obywatelstwa europejskiego
CELE PROJEKTU:
• Rozwój poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii
i kulturze
• Umocnienie poczucia odpowiedzialności za UE wśród jej obywateli,
• Pogłębienie tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia uczestników promujących różnorodność kulturową i językową
• Wymiana poglądów na temat uczestnictwa w życiu demokratycznym UE
• Wzmacnianie zaangażowania uczestników w integrację europejską na szczeblu lokalnym i płaszczyźnie osobistej
• Tworzenie „sieci” interesujących zagadnień dla wszystkich partnerów projektu, będących ważnym środkiem umożliwiającym prowadzenie rzeczowych dyskusji
i wymianę dobrych praktyk
• Rozwój długotrwałej współpracy pomiędzy partnerami

Informacje o projekcie – POBIERZ (plik PDF 480 KB)
Harmonogram projektu – POBIERZ (plik.PDF 320 KB)

Sprawozdanie z warsztatów w Recklinghausen/report on meeting in Kreis Recklinghausen (13-17.09.2015) – POBIERZ (plik PDF 676 KB)

Sprawozdanie z warsztatów w Powiecie Wodzisławskim/report on meeting in Powiat Wodzisławski (15-19.05.2016) – POBIERZ (PDF 1 MB)

Sprawozdanie z warsztatów w Recklingahusen/report on meeting in Kreis Recklinghausen (31.05.-2.06.2016) – POBIERZ (PDF 446 KB)

Sprawozdanie z warsztatów w Soermland/report on meeting in Landstinget Sörmland (19-23.09.2016) – POBIERZ (PDF 935 KB)

Sprawozdanie z warsztatów w Jelgavas novads/ report on meeting in Jelgavas novads (24-28.04.2017) – POBIERZ (PDF 2 MB)

Produkty projektu (do pobrania):

DiversityUnites_products (PDF 757 KB)

Memorandum of Understanding_Sustainable Future Networking (PDF 9 MB)

Podręcznik dotyczący dialogu obywatelskiego_Manual på polska (PDF 795KB)

Official ceremony_delegations&signing (PDF 2MB)

Cooking event_international recipe book (PDF 2MB)

Illustrated book_Diversity Unites_2017 (PDF 2 MB)

Songbook

Living Sculptures_29.08.17_some impressions (PDF 3MB)

Postcard_DiversityUnites_DE (PDF 613KB)

Postcard_DiversityUnites_LV (PDF 754KB)

Postcard_DiversityUnites_PL (PDF 1MB)

Postcard_DiversityUnites_SE (PDF 725KB)