POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Projekty UE i inne

Rehabilitacja 25 plus

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od 1 stycznia 2019 roku jest realizatorem uruchomionego przez PFRON pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej dla 20 absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych  i Szkół Przysposabiających do Pracy . Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest mowa powyżej.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 400 000 zł przeznaczone zostanie na świadczenie wsparcia, które obejmuje między innymi: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej – etap pierwszy do 31 sierpnia 2019 roku. Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON. O kolejne środki na rok szkolny 2019/2020 PCPR będzie wnioskował w celu kontynuacji zadań pilotażowych.

Udział w projekcie ww. uczestników stanowi również kontynuację wsparcia udzielanego dotychczas uczestnikom projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy.”

Wsparcie świadczone jest w dwóch placówkach:
1. W pomieszczeniach Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23;
2. W budynku Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mikołaja Kopernika 71.