Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Razem znaczy lepiej

Razem znaczy lepiej

 

„Razem znaczy lepiej” to tytuł projektu realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 02.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Lider projektu : Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
Partner projektu: Powiat Wodzisławski – Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu

Cel główny:
Poprawa jakości współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w powiecie wodzisławskim poprzez wdrożenie co najmniej 6 wybranych obszarów Modelu Współpracy.

Cele szczegółowe:
•  Zwiększenie jakości współpracy Powiatem Wodzisławskim  i  organizacjami pozarządowymi poprzez powołanie formalnego partnerstwa pomiędzy
•  Podniesienie jakości współpracy  przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań
•  Podniesienie jakości współpracy  przy współtworzeniu przez Powiat i  organizacje strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych
•  Podniesienie jakości współpracy  przy konsultowaniu założeń projektów Strategii Rozwoju i Wieloletniego Programu Współpracy oraz innych aktów normatywnych
•  Podniesienie jakości współpracy  przy realizacji zadań publicznych i tworzeniu warunków do rozwoju społecznej aktywności.

Zadania:
•  POWOŁANIE FORMALNEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO MIĘDZY POWIATEM  WODZISŁAWSKIM A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
•  WSPÓŁTWORZENIE PRZEZ POWIAT WODZISŁAWSKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE STRATEGII ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO OD ROKU 2015
•  WSPÓŁTWORZENIE PRZEZ POWIAT WODZISŁAWSKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
•  KONSULTOWANIE PRZEZ POWIAT WODZISŁAWSKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE STRATEGII ROZWOJU POWIATU I WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY- portal do konsultacji społecznych
•  DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE WDRAŻANIE MODELU WSPÓŁPRACY W POWIECIE WODZISŁAWSKIM.


Zaproszenie do udziału w partnerstwie lokalnym, które będzie pracować nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego oraz Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w projekcie „Razem znaczy lepiej” – POBIERZ

Deklaracja przystąpienia do udziału w partnerstwie – POBIERZ


Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję otwierającą projekt „Razem Znaczy lepiej” realizowany jest w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”, Priorytetu V- „Dobre Rządzenie”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która odbędzie się 6 marca 2014 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śl .o godz. 15.30. – WIĘCEJ INFORMACJI


Relacja z konferencji otwierającej projekt „Razem znaczy lepiej” – TUTAJ


Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim  zapraszają do udziału w dwudniowym szkoleniu Budowanie partnerstwa lokalnego w Modelu Współpracy „, które odbędzie się w dniach 21 – 22.03.2014 r. w Hotelu „Diament” w Ustroniu, ul Zdrojowa 3.


31 marca 2014  w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śląskim odbyło się spotkanie dotyczące Konsultacji Wieloletniego Programu Współpracy przez Powiat Wodzisławski i Organizacje Pozarządowe. Spotkanie prowadził Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


Skąd można pozyskać środki na dofinansowanie projektów dla organizacji pozarządowych? – więcej informacji …


Powstał portal do konsultacji społecznych

W ramach projektu „Razem znaczy lepiej” powstał portal do konsultacji społecznych. Ma on na celu włączenie jak najszerszego grona NGO do dyskusji nad aktami prawnymi, dokumentami oraz działaniami administracji publicznej czy instytucji, które podejmują istotne decyzje z zakresu polityk publicznych. Można tam znaleźć także wiele niezbędnych informacji potrzebnych do funkcjonowania organizacji pozarządowej.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu:

http://konsultacje-powiatwodzislawski.pl/