Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

 

Od 1 kwietnia 2016 r. do 31.07.2018 r. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogły korzystać z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (OWES), który mieścił się w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

OWES

W Ośrodku można było uzyskać informacje dotyczące: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwości pozyskiwania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp. Z jego usług mogły korzystać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, jak spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej itp.
Wszystkie usługi świadczone w ramach OWES były bezpłatne!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej znajdował się w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.  przy ul. Pszowskiej 92a.

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Projekt został zakończony z dniem 31.07.2018 r.