POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Projekty UE i inne

Opieka wytchnieniowa – edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do pilotażowego programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Dzięki programowi opiekunowie będą mogli liczyć na przyznanie kilkunastu dni wypoczynku, a także na możliwość skorzystania z usług specjalistycznych w tym psychologicznych.

Program podzielono na trzy moduły:

  • moduł I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego i może być realizowane tylko przez gminę,
  • moduł II obejmuje świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i może być realizowany tylko przez gminę,
  • moduł III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki i może być realizowany tylko przez powiat.

Powiat Wodzisławski przystąpił do realizacji programu w ramach modułu III i jako jeden z dwunastu powiatów województwa śląskiego otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 23.270,40 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach realizacji Modułu III świadczyć będzie członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Nabór wniosków do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” prowadzony jest od 26 czerwca 2019 roku do 12 lipca 2019 roku

Kompletne wnioski można składać w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30 w pokoju nr 10 na parterze.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 455 14 30 wew. 38.

Druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania zamieszczony jest poniżej:

  1. Wniosek o opiekę wytchnieniową
  2. Skala Barthel’a (zał. nr 1)
  3. Klauzula RODO (zał. nr 2)
  4. Zasady realizacji programu