Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ruszył nabór do projektu „Młode kadry naszą przyszłością”

Ruszył nabór do projektu „Młode kadry naszą przyszłością”

 

Do 7 października uczniowie sześciu powiatowych szkół zawodowych mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie, w ramach którego młodzież będzie miała możliwość skorzystania z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, a także płatnych staży i praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół i placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Jego celem jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

 • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
 • rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz
 • rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W ramach projektu, w trakcie jego trzech lat realizacji 300 uczniów będzie miało możliwość skorzystania z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych. Dla 150 uczniów zaplanowano natomiast płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, za odbycie których otrzymają stypendium w wysokości 1 480,00 zł.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

1) formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie,
2) deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
3) oświadczenia uczestnika Projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych,
4) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej.

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w sekretariatach w/w szkół w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2016 r. (uczeń składa dokumenty w sekretariacie szkoły do której uczęszcza).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (32) 453 99 67, bądź drogą elektroniczną pod adresem malgorzata.ludwicka@powiatwodzislawski.pl

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (PDF 624 KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie (PDF 574 KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (PDF 300 KB)
 4. Oświadczenie uczestnika Projektu (PDF 429 KB)
 5. Ankieta rekrutacyjna (PDF 414 KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.