Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Mam zawód – mam pracę w regionie

Mam zawód – mam pracę w regionie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego- w tym z Powiatem Wodzisławskim.
Okres realizacji projektu: 1.04.2011 r.- 31.08.2013 r.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i prestiżu szkolnictwa zawodowego
w Województwie Śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów:
1. Klas II, III i IV techników
2. Klas II i III trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych
3. Klas I i II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych.

W Powiecie Wodzisławskim w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyć będzie 425 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2012/2013- 229 uczniów.

W ramach projektu uczestnicy będą brać udział w:

  • zajęciach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego;
  • 2. zajęciach wyrównawczych, m.in. z matematyki, fizyki, chemii, informatyki, rysunku technicznego, j. polskiego,
  • zajęciach dodatkowych, m.in. z j. angielskiego, technologii informacyjnej ICT, projektowania stron WWW, systemów i sieci komputerowych, technologii mobilnych;
  • wizytach studyjnych u pracodawców;
  • kursach certyfikowanych, m.in. na operatora koparki, operatora wózków jezdniowych,  prawo jazdy kat. B, C i D , AUTOCAD, SEP, CISCO, caravaningu, barmańskim, spawacza, grafika komputerowego, tokarza, obsługi programów księgowych, rachunkowości, kombajnisty, kas fiskalnych;
  • praktykach i stażach w różnych branżach zawodowych, m.in. informatycznej, gastronomicznej, mechanicznej, elektronicznej, ogrodniczej.

Ponadto doposażonych zostanie 5 pracowni kształcenia zawodowego w wysokości blisko 60 000,00 zł każda. Są to:
– pracownia teleinformatyczna w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.,
– pracownia informatyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śl.,
– pracownia mechatroniczna w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.,
– pracownia pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie,
– pracownia elektryczna w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wartość projektu dla Powiatu Wodzisławskiego to kwota 2 886 805,65 zł, z czego wkład własny Powiatu wynosi 404 726, 85 zł.