Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi

Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi

29 października 2008 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym odbyły się konsultacje Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

Barbara Jasińska-Musik- Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu przedstawiła główne założenia Programu współpracy, jak również listę zagadnień priorytetowych na 2009 rok. Na wniosek organizacji pozarządowych do proponowanego projektu Programu do listy zagadnień priorytetowych dopisano realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska.

Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Gabriela Bała omówiła kwestię związaną z wynagrodzeniami członków stowarzyszeń przy realizacji zadań publicznych.

W dalszej części spotkania Donata Malińska-Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu przedstawiła założenia projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII pt.: „Powiatowy Inkubator Ekonomii Społecznej”, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogłyby nieodpłatnie korzystać ze sprzętu oraz bezpłatnych porad i szkoleń z zakresu prawa, finansów, księgowości, czy też doradztwa marketingowego.

Tematyka najbliższej sesji, która odbędzie się dnia 27 listopada 2008 r. będzie dotyczyła współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi.

Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim