Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiat Jelgava (Jelgavas Novads)

Powiat Jelgava (Jelgavas Novads)

 

herb Jelgavy

Liczba mieszkańców: 23948 (stan na 1.02.2018 r.)
Powierzchnia:  1317 km²
Położenie: Centralna część Łotwy, w odległości około 40 km od stolicy Łotwy – Rygi.

Dane teleadresowe:
Jelgavas novada pašvaldība/ Jelgava Local Municipality
Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001
tel. +371 63022238

Adres strony internetowejwww.jelgavasnovads.lv
e-maildome@jelgavasnovads.lv

Władze zarządzające:

    1. Przewodniczący (starosta/burmistrz) Jelgavas Novads: Ziedonis Caune
  1. Zastępca do spraw społecznych: Ilze Vītola
  2. Zastępca do spraw edukacji, kultury i sportu: Aija Tračuma
  3. Dyrektor wykonawczy: Līga Lonerte

Powiat Jelgava powstał w 2009 r. w wyniku reformy terytorialnej Łotwy i podzielony jest administracyjnie na 13 gmin: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatone, Līvberzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavasi, Zalenieki.

Powiat zamieszkują: Łotysze – 68%, Rosjanie 17%, Białorusini – 6%, Litwini – 3%, Ukraińcy – 2%, Polacy – 2%.

Samorząd Jelgavy realizuje m.in. zadania z zakresu: opieki społecznej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony przeciwpożarowej, szkolnictwa i oświaty, ochrony zdrowia, spraw obywatelskich, zarzadzania nieruchomościami, mieszkalnictwa, kultury, sportu, rozwoju gospodarczego, wspierania przedsiębiorczości, transportu oraz drogownictwa.

Powiat ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. Południowa część powiatu jest płaska, natomiast północ jest bogata w wydmy, wzgórza i wzniesienia. Region jest drugim co do wielkości liczby wód rzecznych na Łotwie. Największe obszary wodne znajdują się w gminie Kalnciems. 26% terytorium Jelgavy pokrywają lasy. Najbardziej zalesiona jest gmina Livberzes i Valgunde, gdzie lasy zajmują prawie połowę obszarów. Jelgava jest typowym powiatem rolniczym.

O bogatej historii regionu Jelgava świadczą narodowe i lokalne zabytki kultury – architektonicznej, archeologicznej, artystycznej i historycznej. Każda gmina w powiecie ma co najmniej jedną instytucję edukacyjną oraz kulturalną.

W ostatnich latach szybko rozwija się tutaj turystyka. Oprócz obiektów kulturalno-historycznych, dostępna jest szeroka gama pensjonatów i obiektów rekreacyjnych.

Logo Powiatu symbolizuje silne zalety rodziny i pracy (złoto), wody Lielupe z dopływami (niebieski), środowiska oraz tradycyjnego rolnictwa (zieleń).