Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Pozostałe publikacje promujące Powiat Wodzisławski

Pozostałe publikacje promujące Powiat Wodzisławski

 

Charakterystyka publikacji promujących Powiat Wodzisławski

„Powiat Wodzisławski – wyjątkowe miejsce!” – (wydanie pierwsze: wrzesień 2014 r.; wydanie drugie uzupełnione i poprawione: listopad 2016) – bogato ilustrowana publikacja o powiecie wodzisławskim przedstawiająca jego największe atrakcje turystyczne, zawierająca bazę hotelową oraz gastronomiczną. W folderze tym prezentujemy aktualne oblicze powiatu, jego najpiękniejsze krajobrazy, zabytki kultury, również te stanowiące wielowiekową pamiątkę tradycji śląskich i górniczych, a także miejsca, które urzekną swoim pięknem i na długo zapadną w pamięć.

„Powiat Wodzisławski – wyjątkowe miejsce!” (wydanie drugie) – pobierz

„Powiat Wodzisławski – informator” – (maj 2014 r.) – folder z mapą powiatu wodzisławskiego promujący atrakcje turystyczne powiatu – wydany przy współpracy z Wydawnictwem Renoma Bis z Bydgoszczy.

„Śląskie – zrównoważony rozwój” (marzec 2014 r.) – Powiat Wodzisławski został zaproszony przez Wydawnictwo Negatyw Multimedia do współpracy przy najnowszej publikacji Spółki -„Śląskie. Zrównoważony rozwój”, którą poparł Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jest to inicjatywa promocji regionalnej, obejmująca formę pisemną (drukowaną) oraz wersję multimedialną w formie prezentacji na stronie www.polskamultimedialna.pl. Głównym założeniem projektu jest dostarczenie informacji o rozwoju, innowacyjności i trendach gospodarczych województwa śląskiego.

Album „Śląskie. Zrównoważony rozwój” – pobierz

Album „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego” (grudzień 2013 r.) – publikacja poświęcona zabytkom leżącym na terenie powiatu wodzisławskiego, zawierająca zaktualizowane informacje z dotychczas wydanych broszur z cyklu „Zabytki Powiatu Wodzisławskiego”.

Do tej pory wydanych zostało trzynaście broszur poświęconych zabytkom. Od ukazania się pierwszych broszurek minęło już prawie 20 lat. W tym okresie w wielu obiektach zaszły duże zmiany poprzez prowadzone remonty, konserwacje i modernizacje.

Mając powyższe na uwadze, a także z okazji 15-lecia istnienia Powiatu Wodzisławskiego, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim postanowiło wydać zwartą publikację mającą na celu aktualizację informacji zamieszczonych w dotychczas wydanych broszurach. Opracowanie to nie jest katalogiem zabytków z terenu powiatu wodzisławskiego, lecz wybranych obiektów znajdujących się w różnych jego miejscowościach, a będących dziedzictwem kulturowym naszego regionu.

Informator dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,  którego głównym celem jest ułatwienie załatwienia spraw leżących w kompetencji Starostwa. Informacje w tej publikacji są zwięzłe i praktyczne, ponieważ zebrano w nim dane o wymaganych dokumentach i sposobach załatwiania konkretnych spraw oraz szczegółowe informacje teleadresowe dotyczące komórek organizacyjnych Starostwa oraz adresy urzędów i instytucji funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

Więcej…

Poznaj atrakcje pogranicza (Czerwiec 2012). W ramach mikroprojektu pt. „Poznaj atrakcje pogranicza!” wydano informator turystyczny oraz mapę turystyczną pogranicza wodzisławsko-karwińskiego.

Więcej…

Folder pt. “Powiat Wodzisławski – to już 10 lat” (Styczeń 2009) Z okazji uroczystych obchodów inaugurujących 10-lecie istnienia Powiatu Wodzisławskiego Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu przygotował publikację pt. „Powiat Wodzisławski – to już 10 lat. Wyjątkowe miejsce w Województwie Śląskim – zobacz zmiany”.

Więcej

Mapa administracyjno – turystyczna Powiatu Wodzisławskiego (Grudzień 2008) wydana przez Biuro Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, jako informator promujący Powiat Wodzisławski poprzez zaznaczenie niezbędnych punktów charakteryzujących powiat m.in. drogi główne, szlaki turystyczne, trasy rowerowe, zabytki i inne atrakcje.

Folder „Powiat Wodzisławski w Obiektywie” (2007 r.)
Zawarte w nim zdjęcia uczestników Powiatowych Konkursów Fotograficznych pokazały piękno rodzimego krajobrazu, obfitującego niepowtarzalnymi pamiątkami kultury, drzewostanami, pagórkami, wąwozami i dolinami owianymi tajemniczą  mgłą budzącej się o poranku przyrody. Ten album pokazał niepowtarzalne uroki ziemi powiatu wodzisławskiego.

Informator „Organizacje Pozarządowe w Powiecie Wodzisławskim” (2007 r.), w którym można znaleźć podstawowe informacje o działalności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wodzisławskiego.

Informator „Powiat Wodzisławski” (2006r.) Informator o powiecie wodzisławskim w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zawiera charakterystykę powiatu, zagadnienia związane ze sportem, rekreacją, oświatą sprawami gospodarczymi i współpracą międzynarodową.

Przewodnik turystyczny (Wrzesień 2005r.) Nakładem 5000 egzemplarzy ukazał się w drugiej połowie 2005 r. „Przewodnik Turystyczny Pogranicza Wodzisławsko-Karwińskiego”. Publikacja została opracowana przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz Urząd Miasta Karwina. Jej wydanie było współfinansowane ze środków programu PHARE CBC. Przewodnik prezentuje walory turystyczne powiatu wodzisławskiego oraz Ziemi Karwińskiej. Można w nim znaleźć informacje o osobliwościach przyrodniczych, instytucjach kultury, obiektach zabytkowych, bazie noclegowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Są w nim również użyteczne dane teleadresowe. Nakład przewodnika został podzielony po połowie między stronę polską i czeską.

Zobacz więcej…