Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Pracownicy powiatowych instytucji szkolili się z obsługi osób o szczególnych potrzebach

Pracownicy powiatowych instytucji szkolili się z obsługi osób o szczególnych potrzebach

Dwa dni trwało specjalne szkolenie dla pracowników powiatowych instytucji z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Urzędnicy, pracownicy szkół, powiatowych instytucji pomocowych itp. uczyli się, jak właściwie reagować na potrzeby osób napotykających na różne bariery w życiu społecznym, głównie osób z niepełnosprawnościami, ale też np. rodziców przybywających do instytucji publicznych z małymi dziećmi w wózkach.

Powiatowe Centrum Konferencyjne. Uczestnicy szkolenia siedzą przy biurkach

Od pewnego czasu w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli osobom, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Bariery mogą mieć charakter przeszkody lub ograniczenia architektonicznego, cyfrowego lub informacyjno-komunikacyjnego. Co ważne, mogą występować stale lub czasowo.

Mowa zatem nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale też np. czasowo poruszających się o kulach (np. wskutek wypadku), rodzicach z małymi dziećmi w wózkach, seniorach, kobietach w ciąży, osobach mających kłopot w komunikowaniu się z otoczeniem (np. nie umiejących czytać czy pisać), osobach o nietypowym wzroście, osobach dotkniętych spektrum autyzmu czy zespołem Tourette’a itp.

Po to, by lepiej i w sposób bardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców świadczyć usługi na rzecz ludności pracownicy powiatowych instytucji wzięli udział w specjalnych szkoleniach, podczas których mogli przekonać się m.in. jak postrzegają świat osoby niedowidzące, jak trudno przemieszczać się na wózku inwalidzkim czy też jak komunikować się z osobą, która zna jedynie język migowy.

Uczestnicy szkoleń mogli też zapoznać się z zasadami funkcjonowania urządzeń wykorzystywanych w przełamywaniu barier w komunikowaniu się, jak tłumacz Polskiego Języka Migowego, tłumacz Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych czy też pętla indukcyjna.

Szkolenia poprowadzili jedni z najlepszych ekspertów zajmujących się kwestiami dostępności współpracujący z Fundacją Transgresja i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej: Krzysztof Wostal – trener i audytor dostępności, autor specjalistycznych szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami oraz związanych z niepełnosprawnością, Katarzyna Dinst – socjolog, specjalista ds. dostępności, była koordynatorka ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Agata Spała – specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka prowadząca szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych.

W szkoleniach, nad którego sprawnym przebiegiem czuwał sekretarz powiatu Michał Lorek, uczestniczyła również przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Joanna Rduch-Kaszuba.