POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pracownicy pomocy społecznej docenieni

Dzisiaj w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. odbyło się kameralne spotkanie kierowników powiatowych jednostek pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami z członkami zarządu powiatu: starostą Leszkiem Bizoniem oraz Krystyną Kuczerą. Okazją był przypadający w niedzielę Dzień Pracownika Socjalnego.

Dzień pracownika socjalnego w powiecie wodzisławskim spotkanie 19.11. 2021 Na zdjęciu starosta Leszek Bizoń wręcza akty powołania do wolonatriatu uczniom I Lo w Wodzisławiu Śl., odbiera je wicedyrektor szkoły Elżbieta Tkocz

Starosta Leszek Bizoń wspólnie ze swoją zastępczynią, resortowo odpowiadającą za powiatową pomoc społeczną, Krystyną Kuczerą, podziękowali pracownikom jednostek pomocowych prowadzonych lub finansowanych przez Samorząd Powiatu Wodzisławskiego. Oboje pogratulowali sukcesów w mijającym trudnym roku. Życzyli też zdrowia i owocnej realizacji wszelkich planów – tak zawodowych, jak i osobistych.

Sami też usłyszeli podziękowania dla całego zarządu powiatu za zrozumienie dla trudnych spraw pomocy społecznej oraz tworzenie warunków, w których może ona istnieć i się rozwijać. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły deklarowała, że pracownicy powiatowej pomocy społecznej są ludźmi z misją i o wysokim etosie etycznym i zawodowym. Są też bardzo zaangażowani w swoją pracę, dlatego nie zawiodą w realizacji kolejnych planów powiatu dotyczących rozwoju systemu oparcia zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu poza kierownikami powiatowych instytucji uczestniczyła również dr Elżbieta Tkocz, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, która od lat z PCPR i jednostkami pomocy społecznej współpracuje z ramienia szkolnego koła wolontariatu. Pani Dyrektor z rąk starosty symbolicznie odebrała akty powołania dla kolejnych 25 uczniów szkoły, którzy będą pełnić funkcję wolontariuszy w środowiskach wymagających wsparcia. Z uwagi na sytuację epidemiczną młodzież nie mogła tego zrobić osobiście. Dyrektor PCPR Irena Obiegły wspólnie ze starostą na ręce Elżbiety Tkocz przekazali również kosz ręcznie wykonanych przez uczestników projektu „Pokonajmy samotność – cieszmy się życiem” (więcej na jego temat TUTAJ-nowe okno) aniołków z prośbą o ich przekazanie uczniom.

Podczas spotkania zaprezentowany został również film dotyczący wolontariatu przy powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społeczne. Była więc zatem okazja do kolejnych podziękowań – tym razem pod adresem Liceum i jego społeczności, jak i pod adresem jednostek pomocy społecznej.

– W ciągu tych minionych 14 lat przez stały wolontariat szkolny na rzecz powiatowej pomocy społecznej przewinęło się już 321 uczniów. Przez te 14 lat nasza szkoła otrzymała wiele darów ze strony centrum pomocy rodzinie. Pierwszym jest to, że mogliśmy tej młodzieży przekazać nie tylko wiedzę czy wpoić system wartości, jakimi powinna się kierować w życiu, ale przede wszystkim, że mogliśmy dać im wychowanie. Poprzez udział w wolontariacie uczniowie mogli bowiem w praktyce i w rzeczywistych warunkach sprawdzić to wszystko, co nauczyciele wpajają im na lekcjach. Drugim darem jest z kolei to, że uczniowie mogli dzięki wolontariatowi na bieżąco weryfikować swoje predyspozycje zawodowe. Czasem utwierdzali się w przekonaniu, że to właściwa dla nich droga zawodowa. Czasem było wręcz odwrotnie. Wszyscy jednak, zanim jeszcze rozpoczęli dalszą edukację czy karierę zawodową, mogli przekonać się, czy w takiej pracy się odnajdą – powiedziała wicedyrektor.

Dziękując za współpracę, dyrektor Tkocz przekazała słodki upominek od wolontariuszy dla dzieci w pieczy zastępczej.

A wśród wolontariuszy z I LO dotychczas najwięcej było uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym. To wskazuje na powiązanie pracy w pomocy społecznej z zawodami medycznymi i okołomedycznymi, którymi młodzież jest zainteresowana. Inną dużą grupą byli uczniowie profilu humanistycznego. Tu w spektrum ich zainteresowania mieszczą się takie obszary jak psychologia, pedagogika czy resocjalizacja.

W ciągu minionych 14 lat wśród wolontariuszy byli jednak również uczniowie klas o profilu matematycznym. W przyszłym roku obchodzony będzie jubileusz 15-lecia stałego wolontariatu na rzecz powiatowej pomocy społecznej ze strony uczniów I LO w Wodzisławiu Śl. Już zapowiedziano, że o ile pozwolą na to warunki, wszyscy wspólnie chcieliby uczcić to wydarzenie.