Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Kierownictwo PUP w Wodzisławiu Śl. uhonorowane przez marszałka

Kierownictwo PUP w Wodzisławiu Śl. uhonorowane przez marszałka

Trzy reprezentantki Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.: dyrektor Anna Słotwińska-Plewka, wicedyrektor Anna Pająk oraz kierownik referatu ds. instrumentów i programów rynku pracy Ewa Marszolik zostały we wtorek odznaczone Odznakami "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". To swego rodzaju podziękowanie za wkład urzędu w sprawne wdrażanie programów osłonowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami covid-19.

Dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. Anna Słotwińska-Plewka odbiera Złotą odznakę Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. foto. Patryk Pyrlik UMWS

W sumie odznaczonych zostało kilkadziesiąt osób. Anna Słotwińska-Plewka została uhonorowana odznaką złotą. Anna Pająk i Ewa Marszolik  otrzymały odznaki srebrne. W uroczystości wzięli udział marszałek i wicemarszałek województwa śląskiego: Jakub Chełstowski i Wojciech Kałuża.

Jak zwraca uwagę Urząd Marszałkowski w Katowicach:

„Zaangażowanie Województwa Śląskiego w ratowanie miejsc pracy zostało dostrzeżone przez Komisję Europejską. Śląskie otrzymało tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Ogromny, pozytywny wpływ na powodzenie realizacji Śląskiego Pakietu dla Gospodarki miało zaangażowanie publicznych służb, w tym Urzędów Pracy. Urzędy wdrażały projekt w drugim jego filarze, w ramach którego zadysponowano prawie 640 mln złotych. Pakiet zamknął się kwotą 1,4 mld zł. To pozwoliło wielu firmom przetrwać kryzys i nie redukować zatrudnienia” – czytamy na oficjalnej stronie urzędu.

Praca wodzisławskiego Powiatowego Urzędu Pracy została doceniona za dużą skuteczność i sprawność oraz szybkie tempo przekazywania środków na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii covid-19 i wprowadzonych obostrzeń. PUP w Wodzisławiu Śl. wypłacił pracodawcom bagatela prawie 53 mln zł!

Anna Słotwińska-Plewka podkreśla, że wyróżnienie jest efektem pracy całego zespołu.

„Ogromnie trudnym przedsięwzięciem, wymagającym zaangażowania całego zespołu pracowników, była realizacja zadań nałożonych na urzędy pracy tzw. tarczą antykryzysową, na mocy której przekazaliśmy na konta lokalnych przedsiębiorców prawie 53 mln zł, wspierając ich płynność finansową i chroniąc tym samym miejsca pracy. W związku z tym przyznane odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” należy traktować jako wyróżnienie dla wszystkich pracowników urzędu” – mówi dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl.

Wyróżnionym paniom serdecznie gratulujemy!

Grafika przygotowana przez PUP Wodzisław Śl. z okazji otrzymania przez pracowników odznak za zasługi da województwa śląskiego. Grafika Zawiera zdjęcia 3 nagrodoznych osób, zdjęcie medali oraz opis okoliczności, za które przyznano odznaki wraz z datą 5.10.2021

Foto: Patryk Pyrlik dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, źródło: https://slaskie.pl/content/honory-dla-pracownikow-urzedow-pracy?page=1, dostęp: 7.10.2021 r.