POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

PPZOZ ze wsparciem od województwa

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim otrzymał 514 000 zł w ramach utworzonego przez samorząd województwa śląskiego solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych.

Czek dla PPZOZ

Uchwałę w tej sprawie Sejmik Wojewódzki podjął 22 czerwca (na podstawie wcześniejszej uchwały z 18 maja o utworzeniu funduszu solidarnościowego). Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej: mobilnego aparatu rtg dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Rydułtowach i nową sterylizatornię dla Szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na kwotę 643 tys. zł. Środki z województwa stanowią zatem 80% kosztów. Resztę, tj. 129 tys. zł z własnego budżetu sfinansuje Powiat Wodzisławski w ramach pomocy dla PPZOZ.

Wczoraj w siedzibie dyrekcji PPZOZ odbyło się przekazanie czeku. Z rąk poseł Teresy Glenc i radnego Sejmiku Wojewódzkiego Jarosława Szczęsnego odebrali go Krystyna Kuczera – członkini Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, resortowo odpowiedzialna za pomoc społeczną, oraz Krzysztof Kowalik – dyrektor PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. W wydarzeniu uczestniczyły również Renata Glenc i Jolanta Górecka – radne powiatu wodzisławskiego.

Projekt pod nazwą „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID–19” dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.