Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Pozytywna opinia projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Pozytywna opinia projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim opiniuje pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/453/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym.

Opinia podjęta pozytywnie: jednogłośnie 4 osoby „za” pozytywną opinią.