Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowi strażacy mają swój sztandar

Powiatowi strażacy mają swój sztandar

W piątek, 21 maja, na dziedzińcu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. To był szczególny dzień dla strażaków i pracowników komendy, który na zawsze zapisze się na kartach historii wodzisławskiej straży. Podczas uroczystości został nadany komendzie powiatowej PSP sztandar.

Komendant prezentuje sztandar

Obchody rozpoczęły się o godz. 11:00 od złożenia uroczystego meldunku zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi oraz przeglądu pododdziałów. Dla wodzisławskich strażaków najważniejszym punktem było nadanie sztandaru.

– To historyczne wydarzenie, doniosłe i uroczyste święto – mówił mł. bryg. Marek Misiura, Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. – Społeczna inicjatywa nadania sztandaru naszej komendzie nie tylko umacnia więź z naszą społecznością, ale również zobowiązuje do dalszego, godnego wypełniania obowiązków wobec mieszkańców. Sztandar jest przede wszystkim symbolem, który buduje tożsamość i przynależność. To właśnie wokół niego będzie rodzić się poczucie wspólnoty, łączącej wszystkich strażaków – powiedział komendant.

Sztandar został nadany po raz pierwszy w historii Komendy. Został ufundowany przez społeczny komitet pod przewodnictwem posła Adama Gawędy. W skład komitetu weszli również jako wiceprzewodniczący starosta wodzisławski Leszek Bizoń, sekretarz Tadeusz Skatuła, skarbnik Dorota Szwagrzak, a także lokalni parlamentarzyści, samorządowcy, w tym włodarze wszystkich miast i gmin naszego powiatu, szef Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz osoby duchowne.

Przekazanie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ w jego drzewce, wpisami do księgi pamiątkowej oraz błogosławieństwem. W imieniu komendy sztandar przyjął komendant Marek Misiura, przekazując go pocztowi sztandarowemu. Sejmik Województwa Śląskiego nadał Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, którą umieszczono na sztandarze.

W trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka sześć osób, w tym pięciu funkcjonariuszy PSP i pracownika Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odznaczono Srebrnym i Brązowymi Krzyżami Zasługi, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za osobisty wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej oraz działalność społeczną. Wręczenia dokonał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który pogratulował wyróżnionym i życzył, aby te odznaczenia były symbolem nie tylko odpowiedzialności, ale także bycia autorytetem.

W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski tegorocznych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Aktu promocji dokonał zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk. Wśród promowanych był strażak z wodzisławskiej komendy – Tomasz Kamczyk.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli między innymi: sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości i poseł Michał Woś, poseł Adam Gawęda, poseł Teresa Glenc, poseł Krzysztof Gadowski, senator Ewa Gawęda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, radni sejmiku Jarosław Szczęsny i Jacek Świerkocki, starosta wodzisławski Leszek Bizoń, samorządowcy, duchowni, a także reprezentanci instytucji na co dzień współpracujących ze strażą. Byli też członkowie OSP.