Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowe szkoły z zielonymi pracowniami

Powiatowe szkoły z zielonymi pracowniami

Powiatowe szkoły laureatami konkursu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2023. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach otrzymają po dwanaście tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Plakat, na środku dzrewo, nazwa programu oraz loga: logo powiatu wodzisławskiego, zespołu szkół licealnych i technicznych i ekonomika.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegał pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Na liście laureatów 23. edycji programu znalazło się łącznie 79 placówek oświatowych.