Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiatowe obchody Barbórki

Powiatowe obchody Barbórki

W Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim odbyły się uroczyste obchody górniczego święta połączone z ceremonią ślubowania klas pierwszych. Akademię barbórkową poprzedziła msza św. w intencji górników i uczniów szkół górniczych.

„Górniczy Stan niech nam żyje! Niech żyje nam Górniczy Stan! Bo choć przed nami dzienne światło kryje, Toć dla ojczyzny trud ten jest nam dan” – to pierwsze słowa górniczego hymnu, który rozbrzmiewa dzisiaj na wielu uroczystościach barbórkowych w naszym regionie. We wtorek, 2 grudnia, również w ten sposób młodzież szkół górniczych i zaproszeni goście  po raz dziesiąty uroczyście zainaugurowali obchody Dnia Górnika w powiecie wodzisławskim.

Barbórka to dzień, w którym odczuwamy szczególną więź z bracią górniczą i darzymy wielkim szacunkiem trudną pracę jej członków, pracę, która choć ciężka nadal przyciąga młodych ludzi, wiążących z kopalnią swoją przyszłość. Dlatego wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, aby mogli oni zrealizować swoje zawodowe marzenia. Ta współpraca nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza – w takich jak obecnie – trudnych czasach dla polskiego górnictwa węgla kamiennego – powiedział podczas akademii starosta Tadeusz Skatuła.

Mimo braku możliwości osobistej wizyty, jednak dzięki multimediom mógł być obecny profesor, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który w tym wyjątkowym dniu skierował do wszystkich zebranych, a szczególnie do młodzieży kilka słów oraz złożył całej braci górniczej najserdeczniejsze życzenia.

Podczas uroczystości nie zabrakło ceremonii pasowania najmłodszej braci górniczej – uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, kształcących się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik elektryk i technik mechanik. Młodzi adepci fachu górniczego, dokonując skoku przez skórę, zostali pasowani przez starostę szablą górniczą i symbolicznie włączeni do wspólnoty braci górniczej.