Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Na Śląsku jesteśmy najlepsi!

Na Śląsku jesteśmy najlepsi!

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich starosta Leszek Bizoń w imieniu Powiatu Wodzisławskiego odebrał symboliczną statuetkę i list gratulacyjny za zajęcie przez nasz samorząd czwartego miejsca w Rankingu Powiatów Polskich 2021 w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców. Powiat wodzisławski w tej kategorii okazał się w tym roku najlepszym powiatem na Śląsku.

Starosta Leszek Bizoń wskazuje na ekran, na którym wyświetlany jest ranking ZPP

Ranking ZPP to najbardziej prestiżowe zestawienie tego rodzaju w kraju. Od kilku lat nasz samorząd lokuje się bardzo wysoko w klasyfikacji. W minionych trzech latach Powiat w rankingu zajmował rokrocznie 4 miejsce. W tym roku nasz powiat zdobył w rankingu aż 65730 punktów.

–  Nie pracujemy dla rankingu, ale cieszymy się z tego sukcesu i tego, że inni tak dobrze oceniają naszą pracę. Chcemy dalej tak pracować dla dobra mieszkańców naszego powiatu – podkreśla starosta Leszek Bizoń.

Wśród największych powiatów (powyżej 120 tys. mieszkańców) w pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze 2 powiaty z województwa śląskiego: powiat cieszyński (6 miejsce) oraz powiat bielski (8 miejsce). W kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców zwyciężył zaś powiat raciborski. Wśród powiatów grodzkich (miast na prawach powiatu) najwyższą pozycję spośród samorządów subregionu zachodniego w swojej kategorii zajął Rybnik (13. miejsce).

Kryteria, którymi kieruje się komisja to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Lider rankingu w danej kategorii na koniec roku otrzymuje tytuł: Dobrego Polskiego Samorządu.

Dotychczasowe miejsca Powiatu Wodzisławskiego w rankingu powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców:

 • 2012 (za 2011 r.) – 16 miejsce,
 • 2013 (za 2012 r.) – 16 miejsce,
 • 2014 (za 2013 r.) – 11 miejsce,
 • 2015 (za 2014 r.) – 5 miejsce,
 • 2016 (za 2015 r.) – 6 miejsce,
 • 2017 (za 2016 r.) – 3 miejsce,
 • 2018 (za 2017 r.) – 5 miejsce,
 • 2019 (za 2018 r.) – 5 miejsce,
 • 2020 (za 2019 r.) – 4 miejsce,
 • 2021 (za 2020 r.) – 4 miejsce,
 • 2022 (za 2021 r.) – 4 miejsce