POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powiat uhonorowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

Wczoraj w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, ogłoszonego przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Z okazji jubileuszu 30-lecia Ośrodka wręczono też zaledwie kilku samorządom honorowe tytuły Liderów Edukacji Samorządowej. Wśród wyróżnionych znalazło się Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.

Wodzisławskie Starostwo było jedynym spośród urzędów powiatowych uhonorowanych przez Ośrodek honorową „Walerką”, jak potocznie określa się wyróżnienie przyznawane przez katowicki Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki. Statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrał sekretarz powiatu Michał Lorek. Wśród innych laureatów znaleźli się Urząd Miasta w Sosnowcu (miasto na prawach powiatu), Urząd Miasta w Raciborzu (gmina miejska) oraz Urząd Gminy Gierałtowice (gmina wiejska).

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa od 1990 roku. Od początku istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, wspierając merytorycznie i organizacyjnie samorządy województwa katowickiego i częstochowskiego, a później śląskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką stara się podnosić kwalifikacje pracowników administracji samorządowej.

Z Ośrodkiem na stałe współpracują wykładowcy i trenerzy z Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, prywatnych szkół wyższych województwa śląskiego, instytucji samorządowych i państwowych oraz organizacji pozarządowych. Ośrodek oferuje pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej i radnym pełny zakres szkoleń dla samorządu. Przy Ośrodku działa 14 forów, zarówno pracowników samorządowych jak i radnych. Przy Ośrodku działa także Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oferując wysokiej jakości usługi informacyjne i doradcze. Zgodnie ze swoją misją Ośrodek wspiera również inne organizacje pozarządowe.