Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Powiat pomoże rodzinom w kryzysie

Powiat pomoże rodzinom w kryzysie

„Przystań piecza” to projekt Powiatu Wodzisławskiego, który zyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwej opieki rodziców zapewnić jak najlepszą formę pieczy, a także wspomóc ich start w dorosłe życie. Projekt właśnie wystartował.

rodzina

W języku urzędniczym mowa o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli odchodzeniu od wielkich placówek w rodzaju domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych lub placówek małych, kameralnych, pozwalających na bardziej indywidualne podejście do każdego podopiecznego i jego problemów. Władze powiatu za pomocą swojego centrum pomocy rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby dzieci trafiających do pieczy zastępczej, zwłaszcza do jej form instytucjonalnych, czyli domów dziecka. W Wodzisławiu Śl. w budynku dawnej Interny III tworzono małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą Z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wyłączono też administrację i obsługę, która obecnie zarządza wszystkimi całodobowymi powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Prowadzone są też różnorakie kampanie, mające na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych. Opracowano m.in. autorski program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieraniu rodzin zastępczych służą też grupy wolontariuszy składające się z uczniów I LO w Wodzisławiu Śl.

Mimo wielu starań, nie zawsze udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też możliwe zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje to liczba podopiecznych domów dziecka w całej Polsce.

W Powiecie Wodzisławskim zdecydowano więc o przygotowaniu projektu unijnego, który ma wspomóc proces deinstytucjonalizacji pieczy. „Przystań piecza” – bo tak go zatytułowano, został przez Zarząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Dzięki temu Powiat otrzyma prawie pół miliona złotych wsparcia na działania, mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy zastępczej. Utworzona została m.in. nowa mała placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której została przeniesiona część podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Placówka została też zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez wojewodę śląskiego.

Powiat poprzez swoje jednostki pomocy społecznej obejmie też wsparciem i szkoleniami osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. Celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży z pieczy w jak najlepszym starcie w dorosłe życie. – Będziemy działać, by do domów dziecka i rodzin zastępczych trafiało jak najmniej dzieci i młodzieży, a jeśli się to już wydarzy, by pobyt w pieczy był możliwie jak najkrótszy i jak najbardziej zbliżony do warunków domowych – deklaruje starosta Leszek Bizoń.

Więcej o projekcie na stronie: https://www.powiatwodzislawski.pl/projekty-ue/przystan-piecza