POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powiat pomoże rodzinom w kryzysie

„Przystań piecza” to najnowszy projekt Powiatu Wodzisławskiego, który zyskał dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystko po to, by dzieciom i młodzieży pozbawionym właściwej opieki rodziców zapewnić jak najlepszą formę pieczy, a także wspomóc ich start w dorosłe życie.

rodzina

W języku urzędniczym mowa o deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli odchodzeniu od wielkich placówek w rodzaju domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych lub placówek małych, kameralnych, pozwalających na bardziej indywidualne podejście do każdego podopiecznego i jego problemów. Władze powiatu za pomocą swojego centrum pomocy rodzinie od wielu lat podejmują próby ograniczenia liczby dzieci trafiających do pieczy zastępczej, zwłaszcza do jej form instytucjonalnych, czyli domów dziecka. W Wodzisławiu Śl. w budynku dawnej Interny III tworzono małą placówkę opiekuńczo-wychowawczą Z Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach wyłączono też administrację i obsługę, która obecnie zarządza wszystkimi całodobowymi powiatowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Prowadzone są też różnorakie kampanie, mające na celu pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych. Opracowano m.in. autorski program szkoleniowy, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieraniu rodzin zastępczych służą też grupy wolontariuszy składające się z uczniów I LO w Wodzisławiu Śl.

Mimo wielu starań, nie zawsze udaje się zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Nie zawsze jest też możliwe zapewnienie mu opieki rodziny zastępczej. Pokazuje to liczba podopiecznych domów dziecka w całej Polsce. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o pieczy zastępczej, do końca 2020 r. wszystkie powiaty muszą osiągnąć tzw. standard, tj. w placówce w tym samym czasie nie może przebywać łącznie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.

W Powiecie Wodzisławskim zdecydowano więc o przygotowaniu projektu unijnego, który ma wspomóc proces deinstytucjonalizacji pieczy. W październiku okazało się, że projekt „Przystań Piecza” – bo tak go zatytułowano, został przez Zarząd Województwa Śląskiego wybrany do dofinansowania. Dzięki temu Powiat otrzyma prawie pół miliona złotych wsparcia na działania, mające wesprzeć rozwój najbardziej przyjaznych form pieczy zastępczej. Utworzona zostanie m.in. nowa mała placówka opiekuńczo-wychowawcza, do której zostanie przeniesiona część podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Powiat poprzez swoje jednostki pomocy społecznej obejmie też wsparciem i szkoleniami osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, a także samych wychowanków pieczy. Celem jest zapewnienie jak najlepszej opieki, a także wsparcie młodzieży z pieczy w jak najlepszym starcie w dorosłe życie.

Co ciekawe, niezależnie od powiatu swoje projekty przygotowały też Miasto Radlin oraz Miasto Wodzisław Śląski. W Radlinie prowadzone będą kolejne działania zapobiegające ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W stolicy powiatu z kolei planowane jest rozszerzenie usług świadczonych przez wodzisławską „Dziuplę”. – Dzięki takiemu komplementarnemu podejściu ze strony samorządów różnego szczebla, które jak wiadomo mają różne zadania, jest szansa na lepsze i pełniejsze rozwiązanie problemu pieczy zastępczej na naszym lokalnym podwórku. Każdy samorząd osobno, ale we wspólnym celu, będziemy działać, by do domów dziecka i rodzin zastępczych trafiało jak najmniej dzieci i młodzieży, a jeśli się to już wydarzy, by pobyt w pieczy był możliwie jak najkrótszy i jak najbardziej zbliżony do warunków domowych – deklaruje starosta Leszek Bizoń.

Więcej o projekcie na stronie: https://www.powiatwodzislawski.pl/projekty-ue/przystan-piecza