Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Powiat o pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną - Powiat Wodzisławski

Powiat o pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Dzisiaj Starosta Leszek Bizoń z udziałem wicestarosty Tadeusza Skatuły oraz członkini zarządu powiatu Krystyny Kuczery zorganizował w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w poszerzonym składzie.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w poszerzonym składzie 28.2.2022, na zdjęciku uczestnicy spotkania

Dach nad głową i pomoc socjalno-bytowa

Podczas posiedzenia ustalono, że Powiat przejmie rolę koordynatora pomocy mieszkaniowej oraz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy szukających na terenie powiatu wodzisławskiego schronienia przed działaniami wojennymi wywołanymi rosyjską agresją. W tym celu zostały utworzone dwa tematyczne zespoły robocze. Ich szefami zostały pani Iwona Wajsman oraz pani Jolanta Kwiecień. Wspólnie z innymi członkami zespołu będą koordynować działalność gmin, począwszy od kwestii zapewnienia schronienia, przez kwestie regulacji pobytu na terenie Polski, po zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych obywateli Ukrainy przybywających do naszego powiatu.

W tym celu już dzisiaj odbędzie się pierwsze spotkanie powiatowych koordynatorów ze swoimi odpowiednikami z gmin powiatu w celu wypracowania wspólnych zasad i wymiany informacji. Na terenie gmin mają zostać wyznaczone punkty zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukraińców, które następnie będą trafiały do Powiatu, a ten przekaże je do wojewódzkiego magazynu, skąd będą kierowane dalej na Ukrainę. Dużą rolę gmin w systemie pomocy uchodźcom podkreśla starosta Leszek Bizoń, który zwrócił się dzisiaj do wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta podczas specjalnie zwołanej telekonferencji o wyznaczenie koordynatorów pomocy Ukraińcom w swoich samorządach.

Powiat, poza bazą łóżkową organizowaną przez gminy, również przeanalizuje możliwość ulokowania obywateli Ukrainy w zasobach, jakimi dysponuje. W tym celu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Irena Obiegły wspólnie z szefami powiatowych instytucji pomocowych analizuje możliwości lokalowe w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia itp., zaś służby starostwa pozostaną w kontakcie z podmiotami komercyjnymi, które na terenie powiatu oferują miejsca noclegowe.

Wprawdzie służby wojewody oraz gminy deklarują, że obecnie przygotowane miejsca zaspakajają potrzeby, z uwagi jednak na dynamicznie zmieniającą się sytuację, starosta Bizoń wydał polecenie zinwentaryzowania miejsc w zasobach powiatu tak, aby można było w miarę sprawnie zapewnić dach nad głową uciekinierom z Ukrainy lub być przygotowanym np. na ewakuację ukraińskich domów dziecka czy domów pomocy społecznej.

Praca dla Ukrainek

Ważne zadanie stoi również przed Powiatowym Urzędem Pracy w Wodzisławiu Śl. Z jednej strony są to kwestie związane z formalną stroną pobytu i ewentualnego zatrudnienia Ukraińców. W tej kwestii Urząd będzie stale współpracował ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Z drugiej strony to wsparcie dla ukraińskich obywateli, którzy już dzisiaj pracują w zakładach na terenie powiatu. Dyrektor Anna Słotwińska-Plewka poinformowała, że jest w kontakcie z szefami firm, które zatrudniają ukraińskich pracowników i którzy chcieliby pomóc ich rodzinom. Dyrektor PUP zapowiedziała ponadto utworzenie banku miejsc pracy dla Ukraińców, zwłaszcza dla kobiet, które mają stanowić większość migrantów. Każdy pracodawca, który będzie chciał zatrudnić obywatela Ukrainy w swojej firmie może zgłosić ten fakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl.

Tłumacze potrzebni od zaraz

Urząd Pracy został też upoważniony do przeprowadzenia działań, mających na celu zapewnienie tłumaczy, którzy mogliby pośredniczyć pomiędzy uchodźcami oraz instytucjami udzielającymi im wsparcia w naszym powiecie. W tym celu PUP wejdzie w kontakt z firmami rekrutującymi pracowników na rynku ukraińskim, lokalnymi NGOsami oraz przeprowadzi nabór tłumaczy.

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

W trakcie posiedzenie Zespołu omawiano również kwestię udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy na terenie powiatu. W tej sprawie członkini zarządu powiatu Krystyna Kuczera spotkała się z dyrekcją PPZOZ. Ustalono, że powiatowe szpitale będą udzielać pomocy medycznej na zasadach określonych przez NFZ. Już wcześniej w odruchu solidarności z ofiarami wojny gotowość niesienia pomocy małym pacjentom z Ukrainy zgłosił personel Oddziału Pediatrii Szpitala w Rydułtowach, wśród którego są m.in. zatrudnione przez PPZOZ dwie lekarki pochodzące z Ukrainy.

W związku jednak z tym, że do udzielania pomocy medycznej uchodźcom zobowiązane są wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. POZ) Starostwo wystosuje do wszystkich lokalnych przychodni informacje uzyskane z NFZ na temat zasad przyjmowania i finansowania usług medycznych świadczonych dla Ukraińców.

Wprawdzie trwają jeszcze prace nad specjalnymi  rozwiązaniami prawnymi, Narodowy Fundusz Zdrowia już jednak dzisiaj wskazuje, że świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy,
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy,
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur,
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Obywatele Ukrainy w Polsce mogą też korzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu dostępnej TUTAJ, bezpłatnych testów i szczepień przeciwko coivid-19.  Ponadto Ukraińcy mogą w Polsce realizować recepty wystawione jeszcze w ich kraju. Przy ich realizacji obowiązują już jednak zasady obowiązujące w Polsce.

O dalszych możliwościach lokalnej pomocy na rzecz obywateli Ukrainy szukających na terenie powiatu starosta Leszek Bizoń będzie z włodarzami miast i gmin również jutro podczas Konwentu Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Na popołudnie zaplanowano również widekonferencję starosty Leszka Bizonia z Bodo Klimpelem, landratem partnerskiego Powiatu Recklinghausen.