POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Powiat ma nową radę rynku pracy

We wtorek, 29 czerwca, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

inauguiracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (9)

Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-doradczym starosty, skupiającym przedstawicieli wielu różnych instytucji rynku pracy. Do jej zadań należy

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatowego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań;
 • wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy

W radzie kadencji 2021-2025 zasiedli:

 • Michalina Piechaczek – NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski,
 • Jakub Jankowski – Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego,
 • Maria Tkocz – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
 • Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.,
 • Paulina Gmyrek – Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 • Bronisław Kostaniuk – Forum Firma z siedzibą w Radlinie,
 • Jerzy Waltar – Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim,
 • Jacek Pawelec – Śląska Izbę Rolnicza,
 • Gabriela Chromik – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie,
 • Marek Rybarz – przedstawiciel Komisji Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
 • Katarzyna Zöllner-Solowska – naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Członkowie rady zostali wybrani spośród osób, których kandydatury zgłaszano do końca kwietnia. W gronie 11 członków rady, 4 osoby zasiadły w radzie rynku pracy po raz pierwszy. Powołania na nową kadencję wręczył starosta Leszek Bizoń. Towarzyszyli mu: wicestarosta Tadeusz Skatuła (który z ramienia zarządu powiatu nadzoruje działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl.) i Anna Słotwińska-Plewka (dyrektor PUP). Podczas wczorajszego spotkania członkowie rady wybrali ze swojego grona również przewodniczącą i wiceprzewodniczącą rady. Zostały nimi odpowiednio: Katarzyna Zöllner-Solowska i Michalina Piechaczek.