POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Poszukujemy partnera do wspólnej realizacji projektu

Starostwo Powiatowe zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prawne do wspólnej realizacji projektu - Kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.: "Bez odblasku po zmroku – ani kroku. Seniorze bądź widoczny na drodze!".

krąg zaciśnietych rąk - współpraca

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii adresowanej do osób w wieku 60+, której celem jest:

 • edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się seniorów po drogach, zwłaszcza po zmroku,
 • prowadzenie działań profilaktycznych podnoszących świadomość seniorów wobec realnych zagrożeń na drodze,
 • kształtowanie nawyków noszenia elementów odblaskowych,
 • zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych 60+,
 • inicjowanie wspólnych działań w obszarze bezpieczeństwa.

Okres planowanej realizacji projektu: czerwiec – grudzień.

Zakres współpracy:

 • zaangażowanie własnego personelu do realizacji kampanii,
 • organizacja dwóch spotkań z seniorami, w tym wyznaczenie miejsc spotkań, nabór uczestników spotkań, promocja spotkań,
 • dystrybucja ulotek wraz z odblaskami podczas spotkań z seniorami,
 • przygotowanie punktu informacyjnego podczas dwóch imprez lokalnych oraz zapewnienie personelu do obsługi punktu,
 • udział w filmie informacyjno-edukacyjnym,
 • udział w plenerowym studio z rozgłośnią radiową,
 • promocja projektu.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Nabór Partnera odbywa się w terminie od 30 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r.

Propozycję współpracy należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a , 44-300 Wodzisław Śląski lub w formie e-maila na adres sport@powiatwodzislawski.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numer tel. 32 412 09 61.

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dotację w trybie pozakonkursowym z Fundacji PZU. O wyborze partnera i przystąpieniu do realizacji projektu zadecyduje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.