POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pomoc dla szpitali również od Powiatu

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 11 marca zdecydował o umorzeniu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. dwóch pożyczek na łączną kwotę 830 tys. zł.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przychylił się do prośby dyrektora PPZOZ Krzysztofa Kowalika. Jak się okazuje to konieczność, ponieważ, jak wynika z wniosku dyrekcji szpitali, niedofinansowanie świadczeń jest jedyną i bezpośrednią przyczyną utrzymującej się od lat bardzo trudnej sytuacji finansowej jednostki.- Wiemy, że sytuacja finansowa szpitala jest bardzo trudna i spłata kapitału wraz z odsetkami od obu udzielonych pożyczek jest dla jednostki bardzo wysokim obciążeniem finansowym, zwłaszcza teraz w okresie walki z koronawirusem – tłumaczy starosta Leszek Bizoń.

Głównym źródłem finansowania działalności szpitala są przychody uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w ramach zawartej umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Od października 2017 r. szpital został zakwalifikowany do tzw. sieci szpitali, gdzie zmieniły się zasady finansowania działalności medycznej. Ryczałtem zostało objęte lecznictwo stacjonarne i poradnie ściśle związane z kontynuacją leczenia szpitalnego oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W związku z nowym sposobem finansowania szpital został pozbawiony możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu tzw. ponadlimitów.

Comiesięczne przychody szpitala nie pokrywają kosztów funkcjonowania związanych z podstawową działalnością medyczną. Z tego powodu szpital generuje stratę netto, a także nieterminowo wywiązuje się z zobowiązań płatniczych wobec dostawców leków, sprzętu medycznego, krwi, badań diagnostycznych, energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, co skutkuje dodatkowymi, wysokimi kosztami procesowymi oraz odsetkami jakie jednostka musi pokrywać z tego tytułu.

Corocznie PPZOZ udziela większej ilości świadczeń w oddziałach szpitalnych, aniżeli zakłada plan rzeczowo-finansowy ustalony przez NFZ. Niestety zamiast przynosić to większy przychód – generuje jedynie dodatkowe koszty we wszystkich rodzajach wydatków rzeczowych.

Intencją zarówno Zarządu Powiatu, jak i kierownictwa PPZOZ jest utrzymanie i zabezpieczanie świadczeń medycznych na terenie naszego powiatu na dotychczasowym poziomie oraz dążenie do uzyskania wzrostu przychodów za wykonywane świadczenia medyczne. Z tego powodu Zarząd zdecydował o umorzeniu szpitalom 830 tys. zł pożyczek.