Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Polityka senioralna w praktyce, czyli z seniorami i dla seniorów „przy kawie”

Polityka senioralna w praktyce, czyli z seniorami i dla seniorów „przy kawie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, realizujące projekt "Oaza aktywności", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wychodzi naprzeciw potrzebom kolejnej grupy odbiorców. Tym razem mowa o seniorach. Za nami pierwsze spotkania.

spotkanie seniorów

Od stycznia 2020 r. w ramach działalności Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza realizowanego w ramach projektu odbywa się cykl spotkań dla seniorów. Inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wodzisławia Śl. Spotkania mają charakter środowiskowy i dla wielu starszych osób są wspaniałym bodźcem do wyjścia z domu.

Podczas pierwszych zebrań, które odbyły się 10 i 17 stycznia, przedstawione zostały pomysły animatorek lokalnych projektu na kolejne spotkania oraz propozycje seniorów odnośnie ich tematyki. Wspólnie ustalono, iż spotkania powiązane będą z kreatywną twórczością, czasem na kawę i pogawędkę. W planach jest również aktywne spędzanie czasu podczas m.in. spacerów nordic walking, wspólne oglądanie filmów, pomoc i wsparcie placówek dla dzieci oraz dzielenie się ze sobą swoimi umiejętnościami.

W spotkaniach pomagać będą również wolontariusze Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza. Poruszane będą tematy ciekawe i ważne dla osób często tylko metryką starszych, bo duchem młodych i chętnych do aktywności. Kolejne spotkanie już ostatniego stycznia o godz. 13.00. Daty następnych spotkań dla seniorów będą publikowane na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz na bieżąco na profilu Oaza aktywności na portalu facebook.com. Serdecznie zapraszamy!

Kiedy spotyka się grupa?

  • w piątki wg. ustalonego harmonogramu.

Gdzie?

  • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30, sala nr 6.

O której?

  • o godz. 13.00

Co gwarantujemy?

  • Spotkania w przyjemnej atmosferze.

Celem głównym projektu „Oaza Aktywności” jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszar zdegradowany (Dzielnica Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.) poprzez: realizację usług o charakterze społecznym oraz zawodowym i działań środowiskowych mających przyczynić się do rozwoju lokalnego rozumianego jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży – przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym. Zaplanowane działania będą uwzględniać działania oparte o samopomoc i wolontariat, formy prozatrudnieniowe, edukacyjne i środowiskowe.

Cel główny osiągnięty zostanie poprzez cele szczegółowe takie jak:

  • podwyższenie bądź nabycie kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
  • wzrost zdolności do adaptacji społecznej- umiejętności współżycia w grupie,
  • wzrost poczucia tożsamości i przynależności społecznej mieszkańców Starego Miasta oraz współodpowiedzialności za procesy zachodzące w ramach danej społeczności,
  • zintegrowanie mieszkańców poprzez udział we wspólnych zajęciach aktywizujących, kulturalnych, społecznych.

Więcej o projekcie TUTAJ