Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Policja podsumowała rok swojej pracy

Policja podsumowała rok swojej pracy

Nowy sprzęt, wzrost wykrywalności przestępstw i więcej wszczętych postępowań – tak można posumować raport z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. Wyzwania, z jakimi w 2021 roku musieli zmierzyć się funkcjonariusze policji, a także statystyki zdarzeń i interwencji, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawił I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. mgr Adam Marekwica.

Prezentacja multimedialna i siedzące przy stole osoby

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisja zapoznała się z analizami zagrożeń, oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2021 r. i bieżący okres 2022 r., które przeprowadziła policja, straż pożarna, prokuratura oraz straże miejskiej i gminne. Raport Komendy Powiatowej Policji został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków komisji bezpieczeństwa. Starosta Leszek Bizoń złożył podziękowania za zaangażowanie funkcjonariuszy policji i ich wkład w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

Jest bezpieczniej

Jak zrelacjonował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. mgr Adam Marekwica, w 2021 roku udało się zrealizować zakup alkomatów, które zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Pszowa. Z kolei ze środków przekazanych przez Gminę Gorzyce zrealizowano zakup oznakowanego radiowozu. Środki finansowe przekazała również gmina Mszana.

 

Adam Marekwica, I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim

– Dodatkowe wyposażenie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzisławskiego – powiedział nadkom. mgr Adam Marekwica podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa.

Zmagania z pandemią

Jak zaznaczył w swoim raporcie, rok 2020 i 2021 w pracy policji były zdominowane działaniami związanymi z pandemią COVID-19, głównie chodzi o kontrole osób przebywających na kwarantannie. – W szczytowym momencie pandemii na kwarantannie przebywało 10 000 osób, byliśmy w stanie skontrolować jedynie 30% z tych osób – podsumował.

Statystyki idą w górę

Z kolei jeśli chodzi o przestępczość kryminalną, za rok 2021 wodzisławscy śledczy mogą pochwalić się wzrostem wykrywalności przestępstw o ponad 3% w porównaniu do 2020 roku, co daje około 1000 więcej wykrytych przestępstw niż w roku poprzednim. Wzrosła także liczba wszczętych postępowań (w 2021 roku było ich 200 więcej niż w 2020 roku). Wzrosła też wykrywalność przestępstw. Najczęstsze przestępstwa w powiecie wodzisławskim to: kradzież, kradzież z włamaniem, włamanie z kradzieżą pojazdu, bójka, pobicie i uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu i rozbój. W 2021 roku wszczęto 557 postępowań w tych sprawach.