Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Po weekendzie wracają stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich

Po weekendzie wracają stacjonarne punkty porad prawnych i obywatelskich

Od najbliższego poniedziałku, 28 lutego, ponownie zostaną otwarte dla mieszkańców powiatu stacjonarne punkty porad prawnych w Wodzisławiu Śl., Rydułtowach i Pszowie oraz punkty porad obywatelskich w Radlinie, Wodzisławiu Śl. oraz Gorzycach.

siedząca ludzka postać podpisująca dokument na stole

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będą hybrydowo, czyli osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie. Osoby chcące skorzystać z pomocy prawnej wskazują, czy porada ma się odbyć stacjonarnie czy zdalnie.

Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub wchodząc na stronę internetową – https://np.ms.gov.pl/zapisy.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca z porady, jednakże w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w tym samym czasie z porady skorzystało więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym). Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce. Należy zachować także odpowiedni dystans między osobami.

Przypominamy, że punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i mediacja znajdują się w:

  1. Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski,
  2. Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy,
  3. Urzędzie Miasta Pszów – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów.

Natomiast punkty, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja znajdują się w:

  1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – budynek „Oazy Aktywności”, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.,
  2. Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce,
  3. Centrum Usług Społecznych w Radlinie, ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin.

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym celu, przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie, które należy pobrać od prawnika w punkcie i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Wówczas, przed umówieniem porady, powinny złożyć w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dostarczyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnego poradnictwa można znaleźć w zakładce „Punkty bezpłatnych porad prawnych”  – www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych