POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

PERŁA oferuje swoje wsparcie

Jeżeli chorujesz na schizofrenię lub depresję - lub znasz kogoś dotkniętego tym problemem, jesteś po kryzysie psychicznym i potrzebujesz pomocy drugiej osoby albo stale odczuwasz niepokój i niepewność, możesz skorzystać z pomocy Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim.

Ośrodek znajduje się w urokliwym i spokojnym miejscu w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 15. Jego uczestnicy otrzymują wsparcie indywidualne oraz grupowe, pomoc psychologiczną oraz psychiatryczną, korzystają z różnych form terapii oraz wsparcia socjalnego. Co ważne, ośrodek działa w trybie półstacjonarnym, czyli od 7:30 do 15:30. Szczegółowe informacje na temat działalności PERŁY można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. 32 456 0516, osobiście, na stronie internetowej Ośrodka (PRZEJDŹ) lub na profilu facebookowym Ośrodka.

Uczestnikami Ośrodka mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie powiatu wodzisławskiego lub Jastrzębia-Zdroju. Nie ma wyznaczonej górnej granicy wieku, a więc z zajęć indywidualnych i grupowych mogą skorzystać wszystkie pełnoletnie osoby borykające się z chorobami lub zaburzeniami natury psychicznej.

Skierowanie do PERŁY następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Wniosek i druki zaświadczeń lekarskich można pobrać osobiście w Ośrodku, na jego stronie internetowej (PRZEJDŹ), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.  oraz w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu.

Dokumenty niezbędne do złożenia to:

  • wniosek o skierowanie do Ośrodka,
  • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Ośrodka,

Do nich należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile osoba zainteresowana wsparciem Perły takie orzeczenie w ogóle posiada, nie jest ono niezbędne do przyjęcia do Ośrodka). Wszystkie dokumenty należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej i oczekiwać na kontakt ze strony instytucji.