Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej z wizytą w powiecie wodzisławskim

Pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej z wizytą w powiecie wodzisławskim

W Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. 16 sierpnia odbyło się spotkanie samorządowców z Piotrem Mazurkiem - pełnomocnikiem rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie powoływania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Spotkanie z pełnomocnikiem rządu ds. polityki młodzieżowej

W spotkaniu udział wzięli senator Ewa Gawęda, która zainicjowała wizytę pełnomocnika w powiecie wodzisławskim, poseł Adam Gawęda, starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Tadeusz Skatuła, członkini Zarządu Powiatu Kornelia Newy, samorządowcy z wszystkich gmin z terenu powiatu oraz z sąsiednich Gaszowic, a także radni powiatowi, Karol Szymura – członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zöllner– Solowska.

Gości powitał starosta Leszek Bizoń, który powiedział, że cieszy się, że powiat wodzisławski jest pierwszym w kraju, gdzie rozpoczynają się spotkania na temat powoływania młodzieżowych rad.

O możliwościach powoływania młodzieżowych rad w miastach i gminach oraz powiecie i ich ustawowych kompetencjach, a także o sposobach pozyskiwania środków finansowych, m.in. z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także o tworzonym funduszu wsparcia na działalność rad opowiedział pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek. Podkreślił on, że ma to być instytucja dialogu, która angażuje młodych ludzi w działalność publiczną.

Następnie odbyła się dyskusja, w czasie której włodarze gmin opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad. Takie rady działały już w Rydułtowach do 2015 r, Wodzisławiu Śl. do 2011 r., natomiast w Radlinie w tym roku ma zostać powołana nowa rada młodzieży. Kornelia Newy, członkini Zarządu Powiatu odpowiedzialna za oświatę, bazując na swoich  doświadczeniach w pracy z radą młodzieży jeszcze jako burmistrz Rydułtów, powiedziała, że pomimo wspierania rady zarówno finansowo i merytorycznie, sukcesu nie przyniesie ingerencja osób nie o tych samach priorytetach co młodzi ludzie.

– Najpierw trzeba dużo rozmawiać z młodzieżą, edukować, spisywać ich pomysły, a następnie pomóc je realizować – podkreśliła członkini Zarządu.

Z kolei starosta Leszek Bizoń zwrócił uwagę, że to musi być oddolna inicjatywa, która wyjdzie od młodzieży.

– Powiat skupia szkoły ponadpodstawowe i planujemy rozpocząć od rozmów z uczniami tych szkół po to, aby zaktywizować młodzież i pobudzić ją do działań – mówił starosta.

W czasie spotkania zaproponował, aby do powiatowej rady młodzieży częściowo zaprosić liderów z rad młodzieży z miast i gmin, a częściowo ze szkół ponadpodstawowych, aby stworzyć szeroką grupę zainteresowaną działalnością na rzecz całego powiatu.

– Jest to ważny temat, który wymaga jeszcze analizy i rozmów w gronie wszystkich samorządów – powiedział starosta.