POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

Pamiętają o powstańcach

Uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, Michał Caniboł, zajął 3. miejsce w tegorocznej edycji Klasówki Powstańczej, organizowanej przez Muzeum Powstań Śląskich. Z kolei 23 maja 2019 r. społeczność Jedynki po raz szósty obchodziła Dzień Patrona Szkoły. W ramach przedsięwzięcia odbyła się konferencja popularnonaukowa oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej i koncert.

Dzień Patrona Szkoły w I LO w Wodzisławiu Śl.

Nagrodą dla laureatów Klasówki Powstańczej był udział w akcji „Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski”. Dla uczczenia stulecia wybuchu pierwszego powstania śląskiego 16 maja nagrodzeni udali się specjalnym pociągiem do Warszawy, gdzie spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i jego małżonką.

Z kolei program obchodów Dnia Patrona w I LO obejmował zajęcia prowadzone przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Piechota”, konferencję popularnonaukową „Czas powstań i plebiscytu z różnych perspektyw. Historia, geografia, język” oraz koncert w wykonaniu młodych artystów – uczniów Jedynki.

Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Piechota” kierowana przez Mariusz Chłapka przeprowadziła zajęcia, podczas których zaprezentowano zgromadzonej młodzieży elementy uzbrojenia i stroju powstańców śląskich.  Szczególna wartość tych zajęć wynika z bogatej kolekcji oryginalnych eksponatów zgromadzonych przez grupę oraz ogromnej i ciekawie przedstawionej wiedzy. Ponadto członkowie grupy prezentowali wyposażenie szpitala polowego.

Konferencja popularnonaukowa „Czas powstań i plebiscytu z różnych perspektyw. Historia, geografia, język” zorganizowana została w ramach programu Erasmus+ LORESU (Let’s Study Local and Regional Subjects).  W myśl koncepcji spojrzenia na powstania śląskie z perspektywy różnych dyscyplin naukowych szkoła zaprosiła do udziału naukowców z zakresu historii, geografii i lingwistyki.  Z referatami wystąpili: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Piotr Pałys z państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bernard Linek z Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Katarzyna Pukowiec-Kurda z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, mgr Witold Iwaszkiewicz, kustosz Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny (oddział Muzeum Śląska Opolskiego).

Prof. dr hab. Aldona Skudrzyk w referacie „Mowa Ślązaków istotnym składnikiem ich tożsamości” przedstawiła ciekawe zagadnienia związane m.in. z występowaniem i cechami gwar śląskich. Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda w swoim wystąpieniu „Miejsca związane z powstaniami śląskimi jako atrakcje turystyczne” ukazała z kolei zagadnienie powstań śląskich z perspektywy muzeów, pomników, szlaków tematycznych, wykazując, iż historia i turystyka to połączenie z ogromnym potencjałem.  Mgr Witold Iwaszkiewicz w referacie pt. „Wykorzystane szanse i stracone okazje. Wpływ polityków na przebieg działań zbrojnych w trzech powstaniach śląskich” zaakcentował rolę wielkiej polityki w kształtowaniu sytuacji na Górnym Śląsku.  Dr Bernard Linek, przedstawiając temat „Niemcy wobec powstań śląskich”, rozwinął natomiast interesujące wątki związane z postrzeganiem spraw Górnego Śląska z perspektywy Berlina podczas i po zakończeniu Wielkiej Wojny.  Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie dra hab. Piotra Pałysa „Czesi wobec powstań śląskich”.  W referacie tym przedstawiono m.in. bardzo interesującą kwestię roszczeń terytorialnych względem Śląska, zgłaszanych przez Czechów podczas konferencji pokojowej w Paryżu.

Ostatnim akcentem był koncert, w którym wystąpili uczniowie Jedynki: Paulina Bluszcz, Hubert Brzonkalik, Zofia Klapuch, Wiktoria Krajewska, Kacper Loranc, Kamil Opolony, Filip Pawelec, Karolina Rachwał, Wojciech Zychma. Uczestnicy koncertu mieli okazję usłyszeć piosenki nawiązujące do powstań śląskich oraz walki o wolność zaczerpnięte z repertuaru takich artystów, jak: Zespół Śląsk, Dwa Plus Jeden, Dżem, Krzysztof Klenczon i Czerwone Gitary, Chłopcy z Placu Broni, Horytnica.