POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Otwarcie nowej sali operacyjnej w wodzisławskim szpitalu

Po zakończeniu prac modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń bloku operacyjnego szpitala w Wodzisławiu Śląskim pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe dzisiaj odbyło się ich uroczyste otwarcie.

Obecni byli m.in. parlamentarzyści: poseł RP Teresa Glenc i senator RP Adam Gawęda oraz przedstawiciele okolicznych miast i gmin. W uroczystości ze strony władz powiatu wziął udział starosta Leszek Bizoń, wicestarosta Tadeusz Skatuła, członkinie zarządu Krystyna Kuczera i Kornelia Newy oraz przewodniczący rady Adam Krzyżak. Obecni byli także przedstawiciele poprzedniego zarządu: radna Danuta Maćkowska i radny Ireneusz Serwotka.

Dyrektor PPZOZ Dorota Kowalska w okolicznościowym przemówieniu podkreślała jak ważne dla szpitala było otwarcie kolejnej sali zabiegowej:

Starosta Leszek Bizoń zapewniał z kolei o wsparciu dalszego rozwoju powiatowej służby zdrowia:

O samej rozbudowie i wyposażeniu nowej sali wraz z zapleczem opowiadał też Wojciech Olszówka – zastępca dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju PPZOZ:

Przypomnijmy: 13 września rozpoczęły się prace związane z przebudową i modernizacją części pomieszczeń starego bloku operacyjnego, mieszczących się na IV piętrze budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Pełny zakres prac obejmował roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne, roboty instalacyjne elektryczne, roboty związane z instalacją gazów medycznych oraz całościowe wyposażenie Bloku Operacyjnego wraz z montażem sprzętu i aparatury medycznej.

Koszt zrealizowanego przez PPZOZ zadania wyniósł prawie 2 mln zł, z czego 1,2 mln zł pozyskano z rezerwy ogólnej budżetu Wojewody Śląskiego. Pozostałe środki na sfinansowanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń zostały przekazane przez Powiat Wodzisławski (297 150 zł), Fundację PGE Energia Ciepła (250 000 zł), Fundację PKN Orlen Dar Serca (100 000 zł) oraz Jastrzębską Spółkę Węglową (20 000 zł).

Inwestycja została zaplanowana w celu rozwoju działalności szpitala w zakresie chirurgii ogólnej, w szczególności chirurgii onkologicznej. Przygotowanie zaplecza zabiegowego przyczyni się do sprawnego i szybkiego udzielania pomocy medycznej mieszkańcom powiatu wodzisławskiego i ościennych gmin.