PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Podręcznik niejedno ma imię

„Apka zamiast podręcznika” – to nowy projekt Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tzw. POWER. Głównym punktem będą tygodniowe lub dwutygodniowe zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej. Ich celem będzie nauka języków, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych umiejętności oraz poznawanie innych europejskich kultur.

Projekt „Apka zamiast podręcznika” rydułtowskie LO na Skalnej będzie realizować we współpracy ze szkołą średnią Pelss w Bułgarii. Jest to prywatna szkoła o profilu językowym, znajdująca się w Chelopech, niewielkim miasteczku niedaleko Sofii. Obie placówki współpracują od 2012 r., a nowy projekt będzie już czwartą wspólną inicjatywą.

Dzięki projektowi 10-osobowa grupa uczniów z Polski wyjedzie do Bułgarii i przez tydzień będzie wykonywać zadania projektowe ze swoimi bułgarskimi rówieśnikami. Tematem będą aplikacje, które mogą być wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, jak Kahoot, Quizizz i Quizalize (służące sprawdzaniu i utrwalaniu wiedzy), Answer Garden i Tricider (wykorzystywane do ankietowania i szybkiego zbierania informacji), Smore i Snapguide (dzięki którym uczestnicy stworzą przewodniki po Sofii i Plovdiv), a także Edmodo (platforma, za pomocą której uczniowie i nauczyciele są w stanie współdziałać w wirtualnych klasach).

Wstępna rekrutacja do „Apki zamiast podręcznika” rozpocznie się w marcu. Już teraz jednak uczniowie pracują na nowoczesnym sprzęcie, wykorzystując różne dostępne aplikacje. W ten między innymi sposób obchodzono w szkole w ubiegłym tygodniu Dzień Bezpiecznego Internetu.