PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Szkoły powiatu podjęły współpracę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

Powiat Wodzisławski podpisał umowę o współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w ramach której spółka obejmie swoim patronatem łącznie 7 klas w dwóch powiatowych szkołach - PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim oraz ZST w Wodzisławiu Śląskim. 26 maja nastąpiło oficjalne przekazanie umowy, którego w imieniu Zarządu dokonała Naczelnik Wydziału Oświaty.

Umowa została podpisana już 4 maja przez starostę wodzisławskiego Leszka Bizonia oraz członka zarządu resortowo odpowiedzialnego za oświatę Kornelię Newy. Dziś doszło do oficjalnego przekazania dokumentu, w którym z ramienia powiatu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Zollner Solowska.

PWIK Sp. z o. o. obejmie swoim patronatem klasy kształcące w zawodach:

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 2. Technik elektryk
 3. Technik automatyk
 4. Technik analityk

w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Technik informatyk
 3. Technik elektronik

Zakres współpracy obejmuje:

 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu współdziałaniu w życiu lokalnego rynku pracy,
 • zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji,
 • możliwość realizacji praktyk zawodowych wg przyjętego na dany rok szkolny harmonogramu,
 • organizację dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wycieczek dydaktycznych, wykładów i spotkań tematycznych,
 • zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji,
 • współdziałanie w obszarze ewentualnej modyfikacji programu nauczania pod kątem potrzeb firmy,
 • udział pracowników firmy PWIK Sp. z o. o. w realizacji niektórych zajęć dydaktycznych,
 • udostępnianie lub przekazywanie PWIK Sp. z o. o. materiałów i urządzeń wzbogacających realizację procesu dydaktycznego w obszarze kształcenia zawodowego