PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów

W czwartek, 19 grudnia w Łaziskach Górnych odbyło się uroczyste rozdanie nagród w postaci stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego. Oprócz tego przyznano dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen (co najmniej 4,75) lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 10 uczniów:

Robert Bugla – I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

Aleksandra Szołucha – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Danuta Komenda – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Patrycja Mańka – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Natalia Kuligowska – Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Jolanta Szulik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Katarzyna Pukowiec – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Natalia Cuber – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Barbara Bugdol – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Julia Kotula – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

 

dodatkowo, dwóch uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim otrzymało Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Są to Agnieszka Salamon oraz Błażej Błatoń.

 

Podczas rozdania nagród naszych uczniów wspierała przedstawicielka władz powiatu – członkini zarządu odpowiedzialna za powiatową oświatę Kornelia Newy.