PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów ZST

Dnia 6.06.2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia uczniom i absolwentom z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016.

Wyróżnienia w postaci stypendiów Ministra Edukacji Narodowej w województwie śląskim otrzymało 36 uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Wśród jedynych uczniów nagrodzonych ze szkół powiatu wodzisławskiego byli: Paweł Długosz – uczeń Technikum nr 3 im. rtm. W. Pileckiego uczący się w zawodzie technik elektronik oraz Patrycja Stukator i Adrian Katryniok absolwenci Technikum nr 3 im. rtm. W. Pileckiego, którzy kształcili się w zawodzie technik budownictwa.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. W 2016 roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło 2369 wniosków i wszystkie one dotyczyły uczniów mogących się pochwalić znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, a także uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.