PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

„Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business”

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  Erasmus+, Akcja 2. Sektor „Edukacja szkolna”

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA229-050770_1

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

Wartość całkowita projektu: 144 378,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu: 144 378,00 zł

Informacja o finansowaniu: 100% dofinansowania zewnętrznego z Programu Erasmus Plus (dwie transze pierwsza (80%) wypłacona w momencie akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, kolejna (20%) po zaakceptowaniu raportu końcowego przez Narodową Agencję).

Projekt skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami w Hiszpanii, Grecji, Włoszech oraz Łotwy

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczości oraz podnoszenie poziomu znajomości języków obcych.