PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

Źródło dofinansowania, Program: Fundacja Rozwoju systemu edukacji, Erasmus +, Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe

Data zawarcia umowy:  30.07.2019 r.

Numer projektu:  2019-1-PL01-KA102-062473

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 643 400,00 zł

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 0,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] – 643 400,oo zł

Informacja o finansowaniu:  100% dofinansowania zewnętrznego z Programu  Erasmus + (pierwsza transza 80% wypłacona w momencie akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, druga transza 20% po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego).

Partnerzy: EUROMIND PROJECTS SL w Ubeda Jaen Hiszpania

Projekt skierowany do: 78 uczniów kształcących się w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Pszowie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, technik cyfrowych procesów graficznych, elektromechanik pojazdów samochodowych i inne.

Cel projektu:

Podczas realizacji projektu uczniowie nabędą  praktyczne kompetencje zawodowe i językowe  poprzez realizację programu modułowego kształcenia praktycznego w Hiszpanii oraz rozwiną umiejętności pracy pod presją czasu, lepszego radzenia sobie ze stresem, zwiększenia potencjalnej mobilności zawodowej,  komunikatywności i współpracy w grupie. Udział w projekcie przyczyni się do rozwijania kompetencji językowych, zwiększanie szans na zatrudnienie w kraju a także w Unii Europejskiej, umożliwi także zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

W ramach projektu 4 grupy uczniów i nauczycielei wyjadą na staże i kursy zawodowe do Sewilli i Malagi w Hiszpanii:

  1. 01.2020 – 18.01.2020   Sewilla (20 uczniów oraz 2 nauczycieli)
  2. 03.2020 – 04.04.2020 Malaga (18 uczniów oraz 2 nauczycieli)
  3. 09.2020 – 19.09.2020 Sewilla (20 uczniów oraz 2 nauczycieli)
  4. 02.2021 – 27.02.2021 Sewilla (20 uczniów oraz 2 nauczycieli)