PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

„W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych stażach”

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

Źródło dofinansowania, Program: Fundacja Rozwoju systemu edukacji, Erasmus +, Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach Sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe

Data zawarcia umowy:  19.07.2017 r.

Numer projektu:  2017-1-PL01-KA102-036814

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

Wartość całkowita projektu/zadania [zł] – 577 990,00 zł.

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania [zł] – 0,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania [zł] – 577 990,00 zł

Informacja o finansowaniu:  100% dofinansowania zewnętrznego z Programu  Erasmus Plus (pierwsza transza 80% wypłacona w momencie akceptacji wniosku przez Agencję Narodową, druga transza 20% po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego).

Partnerzy: Irlandia,  Portugalia, Wielka Brytania

Projekt skierowany do: 6 nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, 48 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec

  • I – 16 osób – w tym 10 ekonomistów oraz 6 handlowców – jesienią  2018 r. wyjedzie do Irlandii,
  • II – 16 osób – w tym 10 gastronomów oraz 6 hotelarzy – wiosną 2019r. wyjedzie do Portugalii,
  • III – 16 osób – w tym 10 ekonomistów i 6 turystów – jesienią 2019r. wyjedzie do Wielkiej Brytanii.

Cel projektu:

– odbycie stażu podnoszącego kompetencje uczniów na rynku pracy, nauka języka stosowanego.

– kształcenie i doskonalenie zawodowe i językowe,

– wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie,

– pomoc uczniom w rozwijaniu kreatywności, konkurencyjności, zwiększanie szans na zatrudnienie,

– rozwój kompetencji językowych w zakresie języka codziennego i zawodowego,

– zdobywanie certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji,

– zwiększenie mobilności zawodowej w poszukiwaniu pracy na terenie Unii oraz podejmowanie zatrudnienia w różnych sektorach usług,

– nawiązanie trwałej współpracy między sektorami partnerskimi oraz zaangażowanie lokalnych pracodawców w przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy