PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Maths is all around!

Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Źródło dofinansowania, Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Erasmus + Sektor „Edukacja szkolna”Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne” – Współpraca szkół.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Wartość całkowita projektu/zadania  – 134 000, 00 zł

Wysokość wkładu własnego do projektu/zadania  – 0,00 zł

Wysokość dofinansowania do projektu/zadania  – 134 000, 00 zł