PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Powiat pozyskał dofinansowanie na wymianę doświadczeń w zarządzaniu oświatą

Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Sposoby zarządzania oświatą na poziomie jednostki samorządowej – wymiana doświadczeń” w postaci dotacji udzielonej przez Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Realizację projektu zaplanowano w terminie od 17 do 21 października - wtedy odbędzie się wizyta delegacji partnerskich.

Projekt pn. „Sposoby zarządzania oświatą na poziomie jednostki samorządowej – wymiana doświadczeń” polega na wymianie dobrych praktyk samorządowców w zakresie zarządzania oświatą. Wydarzenia będą okazją do dyskusji, rozmów na temat jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

Główne cele projektu to:
– wymiana pomiędzy samorządowcami wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego,
– podniesienie jakości współpracy zagranicznej w zakresie edukacji – dostosowanie jakości kształcenia do oczekiwań rynku pracy,
– wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania oświatą, porównanie różnic w zakresie szkolnictwa branżowego obu krajów.

Termin realizacji projektu to 17-21 października br. W tym czasie na terenie naszego powiatu będziemy gościć dwie delegacje zagraniczne: Powiat Recklinghausen w Niemczech, Powiat Jelgava w Republice Łotewskiej, a także delegację polską z Powiatu Tczewskiego.

W ramach wizyty zaplanowano:
18.10.2023 r. – Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego z okazji 25-lecia Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławskim Centrum Kultury wraz z wykładem inauguracyjnym dotyczącym samorządności,
19.10.2023 r. – warsztaty kulinarne, wymiana doświadczeń m.in. w zakresie gastronomii, turystyki, hotelarstwa, wizyty studyjne w pracowniach, wykłady specjalistyczne nt. szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
20.10.2023 r. – wyjazd uczestników w Beskid Śląski. Warsztaty tematyczne dotyczące edukacji ukierunkowanej na potrzeby regionu i rozwój gospodarczy krajów partnerskich.

Wartość projektu: 29 960,00 PLN
Dofinansowanie ze środków FWPN: 18 000,00 PLN