PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Podsumowanie projektu „Jestem Patriotą” w ZST

W dniu 8 października 2019 roku w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim miało miejsce podsumowanie autorskiego projektu edukacyjnego Zespołu Szkół Technicznych „Jestem Patriotą” z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Projekt autorski ZST „Jestem Patriotą”, przygotowany we współpracy ze starostwem wodzisławskim i instytucjami powiatowymi, ma na celu propagować wśród młodzieży wiedzę na temat ważnych wydarzeń naszej pięknej, aczkolwiek skomplikowanej historii pełnej ofiar i przemocy. W ramach projektu co roku organizowane są konkursy dla młodzieży szkół powiatu wodzisławskiego upamiętniające ważne wydarzenia:

 • 100-lecie niepodległości
 • rocznice powstań śląskich
 • marsz śmierci itp.
 • powstanie warszawskie
 • działalność Armii Krajowej
 • powstanie w getcie warszawskim
 • II wojna światowa
 • Polacy podczas II wojny światowej
 • polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej itd.

 

Organizatorzy projektu edukacyjnego Zespołu Szkół Technicznych „Jestem Patriotą”:

 • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – koło Wodzisław Śląski.

 

Zaproszeni goście, którzy wzięli udział w konferencji:

 • Agnieszka Lepiorz zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
 • Iwona Miler – dyrektor PODN
 • Ewa Wrożyna-Chałupska – Dyrektor MiPBP
 • Sławomir Kulpa – Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, czł. nadzwyczajny skarbnik ŚZŻAK,
 • Elżbieta Kłosek – zastępca dyrektora ZST
 • Antonii Krzyżak – ŚZŻAK czł. nadzwyczajny
 • Władysław Szymura – ŚZŻAK sekretarz związku i czł. zwyczajny
 • młodzież szkół powiatu wodzisławskiego wraz z opiekunami
 • Kacper Śledziński, autora książki – „POTOP’39. Szlak bojowy wrześniowych obrońców”, który w dalszej części konferencji przybliżył uczniom szkół powiatu wodzisławskiego tematykę związaną z jego najnowszą publikacją dotyczącą kampanii wrześniowej.

 

W ubiegłym tygodniu miały miejsce 3 konkursy poświęcone kampanii wrześniowej:

 1. Konkurs Wiedzy „Kampania wrześniowa 39”
 2. Konkurs filmowy „Bohaterowie września 39”
 3. Konkurs plastyczny „80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej”

W pracach jury brali udział p. Ewa Wrożyna-Chałupska – dyr MiPBP, p. Marcin Kopczyński – doradca metodyczny PODN, Grzegorz Kamiński – nauczyciel ZST.

 

Uczestników projektu powitali uczniowie ZST z klasy IVA, którzy pod kierunkiem i przy akompaniamencie p. Pawła Kontnego wykonali utwór „Dziś idę walczyć mamo” autorstwa Józefa Szczepańskiego, pseudonim ZIUTEK (młodego poety, żołnierza batalionu Parasol AK, który zginął w powstaniu warszawskim w wieku 22lat).

W dalszej części konferencji zwycięzcom konkursów oraz ich opiekunom zostały wręczone  nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez: PODN, MiPBP i ŚZŻAK.

 

Wyniki konkursów:

Konkurs wiedzy: (12 drużyn dwuosobowych, 24 uczestników)

1 miejsce:  Nikola Pająk, Wojciech Stefaniak

I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Opiekun: p. Piotr Sidor

2 miejsce:   Daniel Szczepanowski, Jakub Karwot

ZSP Rydułtowy

Opiekun: p. Katarzyna Kopel-Pytlik

3 miejsce:   Adrian Plewnia, Jacob Czajka

I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

Opiekun: p. Piotr Sidor

 

Konkurs plastyczny:

1 miejsce: Aneta Mystkow

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Opiekun: p. Beata Rudnicka

2 miejsce: Dominika Grabarczyk

I LO Rydułtowy im. Noblistów Polskich

opiekun: p. Dominika Gizdoń

3 miejsce: Emilia Magoń

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

          

Konkurs filmowy:

Wyróżnienie: Tomasz Dola

I LO Rydułtowy im. Noblistów Polskich

Opiekun: Dominika Gizdoń

 

Podsumowaniem projektu edukacyjnego „Jestem Patriotą” była prelekcja p. Kacpra Śledzińskiego autora  książki „Potop ’39”.

Kacper Śledziński – polski historyk i pisarz. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor popularnonaukowych książek poświęconych między innymi dokonaniom polskich oddziałów i żołnierzy podczas II wojny światowej. W 2011 roku opublikował nakładem wydawnictwa ZNAK książkę Czarna Kawaleria. Bojowy szlak pancernych Maczka nominowaną między innymi do tytułu Książki Historycznej Roku, natomiast w roku 2012 – Cichociemnych. Elitę polskiej dywersji.  Ponadto jest autorem następujących książek:     Odwaga straceńców. Polscy bohaterowie wojny podwodnej; Tankiści. Prawdziwa historia czterech pancernych, Znak Horyzont 2014; Wyklęta armia. Odyseja żołnierzy Andersa, Znak Horyzont 2017; W tajnej służbie. Wojna wywiadów w II RP, Znak Horyzont 2018.

Na zakończenie konferencji Grzegorz Kamiński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji projektu, szczególnie p. Iwonie Miller – dyr. PODN, p. Marcinowi Kopczyńskiemu konsultantowi metodycznemu PODN oraz p. Ewie Wrożynie-Chałupskiej – dyr. MiPBP oraz dyrekcji ZST.

 

 Koordynatorami projektu „Jestem Patriotą” byli Iwona Miller – dyrektor PODN i  Grzegorz Kamiński – pomysłodawca i współorganizator projektu,  nauczyciel historii ZST i prezes wodzisławskiego koła ŚZŻAK. 

 

PERFORMANCE ZST
Uczniowie i nauczyciele ZST w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej i rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowali kolejny performance. Stworzyli oni na boisku ZST symbol Polski Walczącej.