PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

O karierze zawodowej klas mundurowych na „skalnej”

12 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyła się I Krajowa Konferencja pt. "Absolwenci klas mundurowych - ścieżki kariery zawodowej". Tego samego dnia odbył się tam również Maraton Pisania Listów Amnesty International.

W konferencji wzięli udział samorządowcy, w tym władze powiatu wodzisławskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych , uczelni wyższych, szkół i placówek oświatowych oraz uczniowie i absolwenci klas mundurowych. Zasadniczym celem spotkania była debata nad funkcjonowaniem tych klas w szkołach ponadpodstawowych.

Po przywitaniu zaproszonych gości i prelegentów przez gospodarza wydarzenia dr. Piotra Skowronka, konferencję uroczyście zainaugurował starosta Leszek Bizoń. – W naszym powiecie nie brakuje chętnych na nauki w klasach mundurowych. Ci młodzi ludzie są wyjątkowi, ponieważ prezentują coraz rzadsze postawy życiowe. W obecnych czasach mało jest bowiem młodych ludzi, którzy dobrowolnie biorą na siebie więcej obowiązków niż muszą – mówił do uczestników konferencji starosta Leszek Bizoń.

Następnie w tematykę funkcjonowania klas mundurowych wprowadził zaproszonych gości moderator spotkania Patryk Błasik ­– policjant Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl., nauczyciel technik i taktyk interwencji w klasach mundurowych. W dalszej części konferencji wystąpili prelegenci: dr hab. Robert Socha, Radosław Wójcik, Przemysław Podurgiel, Małgorzata Kobryń-Król, Tomasz Król, reprezentujący kolejno Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, Straż Pożarną, Straż Graniczną, Wojsko Polskie oraz Ratownictwo Górnicze. Prelegenci i zaproszeni goście rozmawiali przede wszystkim o specyfice służb mundurowych, między innymi o etosie pracy w formacjach mundurowych i kryteriach przyjęć do poszczególnych służb. Spotkanie było ponadto doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących programów nauczania w klasach mundurowych.

Podczas konferencji doszło również do zawarcia oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Umowę podpisali dr Piotr Skowronek (w imieniu szkoły) i dr hab. Robert Socha (w imieniu Akademii).

Nie zapomniano także o finalistach turnieju policyjnego „Prewencyjni, kryminalni, wszyscy fajni”, który adresowany był do szkół podstawowych z Rydułtów, Pszowa i Radlina w ramach preorientacji zawodowej. Laureatom konkurencji zorganizowanych w jego trakcie starosta Leszek Bizoń, członkini Zarządu Powiatu Kornelia Newy, wiceburmistrz Rydułtów Mariola Bolisęga oraz dyrektor szkoły Piotr Skowronek wręczyli nagrody.

Warto wspomnieć, że wydarzeniem towarzyszącym konferencji był zorganizowany w szkole tego samego dnia Maraton Pisania Listów Amnesty International. Udział w nim wzięli zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, jak i przybyli na konferencję goście i uczniowie.