PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Nowy Informator Naborowy – oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Wielkimi krokami zbliża się nabór do szkół ponadpodstawowych. Rok szkolny 2020/2021 niesie ze sobą nową ofertę edukacyjną, którą prezentujemy w Informatorze Naborowym, który powstał z myślą o naszych ósmoklasistach. Zapraszamy do zapoznania się i życzymy samych trafnych wyborów i przemyślanych decyzji!

Publikacja zawiera informacje o ofercie edukacyjnej szkół młodzieżowych, szkół dla dorosłych oraz ofertę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim skierowaną do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na rok szkolny 2020/2021 powiatowe szkoły dla młodzieży przygotowały w sumie 1272 miejsca w 39 oddziałach klas pierwszych, w tym kilku całkiem nowych. I tak po raz pierwszy w ofercie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. pojawi się kierunek technik rachunkowości, a w Zespole Szkół Technicznych – technik spawalnictwa. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.

Ofertę edukacyjną wzbogacają i czynią bardziej atrakcyjną również licea ogólnokształcące. I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich proponuje uruchomienie klas o dwóch nowych profilach: matematyka – język angielski – geografia oraz matematyka – język angielski – informatyka. Ponadto od nowego roku szkolnego uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach będą mogli kształcić się na zajęciach muzycznych w zakresie wokalu i gry na instrumentach. Z kolei w II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śl. planowane jest uruchomienie oddziału integracyjnego z profilem j.polski – j.angielski – biologia/geografia.

INFORMATOR W WERSJI ELEKTRONICZNEJ – POBIERZ PLIK PDF

PLANY NABOROWE – POBIERZ PLIK PDF 

FILM INFORMACYJNO-INSTRUKTAŻOWY: LINK