PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Nauczycielskie powitanie wiosny

W miniony poniedziałek odbyły się Wiosenne Spotkania Metodyczne, czyli cykliczne wydarzenie organizowane dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Niestandardowe rozwiązania w codziennej pracy z uczniem” i zgromadziła niemal 150 uczestników.

Jak co roku, konsultanci Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim powitali nadejście wiosny, organizując warsztaty dla nauczycieli. W programie Wiosennych Spotkań Metodycznych znalazło się dziewięć szkoleń o różnorodnej tematyce.

– Dzięki tak wielu propozycjom w naszym ośrodku zrobiło się gwarno i wesoło. Celem tej imprezy jest udzielanie nauczycielom metodycznego wsparcia poprzez organizację warsztatów rozwijających umiejętność pracy z uczniem. Ale to też świetna okazja do spotkań z osobami pracującymi w innych szkłach i przedszkolach tłumaczy Iwona Miler, dyrektorka Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W Wodzisławiu Śląskim.

Nauczyciele, którzy zjawili się 20 marca w PODN, mieli w czym wybierać. Dla odważnych warsztaty z malarstwa wielkoformatowego przeprowadziła Aleksandra Sokalla. Celem tego spotkania było wprowadzenie uczestników w świat sztuki abstrakcyjnej, która uwalnia wyobraźnię, jest przekazem osobowości, uczuć, myśli, szaleństwa, estetyki, własnego sposobu postrzegania świata i emocji.

Warsztaty dla nauczycieli historii przeprowadzili pracownicy Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Anna Wickiewicz oraz Michał Jakubik zaprezentowali projekty edukacyjne związane z przygotowanymi przez muzeum ekspozycjami. Pierwszy to projekt „Dzieci listy piszą”, w ramach którego powstała wystawa czasowa „Tatusiu, kiedy wrócisz? Polskie rodziny w latach II wojny światowej”, pokazująca wojenne losy małżonków, rodziców i dzieci przez pryzmat korespondencji jenieckiej. Drugi z zaprezentowanych projektów towarzyszy plenerowej ekspozycji edukacyjnej „Miejsce z blizną”, stworzonej w Łambinowicach na terenie po byłym obozie jenieckim Stalag 344 Lamsdorf.

W tej części szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z warsztatami „Podeptane prawa. Podeptana godność” przygotowanymi z myślą o wystawie, materiałami edukacyjnymi oraz metodami wykorzystania elementów wystawy w realizacji działań edukacyjnych mówi Anna Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

O lekcjach języka obcego poza schematem mówiły Aleksandra Łyp-Bielecka i Bogumiła Różańska-Świerkot. Nauczyciele-lingwiści zapoznali się z niestandardowymi aktywnościami pomocnymi w rozwijaniu u uczniów  umiejętność komunikowania się w języku obcym.

Podczas szkolenia podzieliłyśmy się wiedzą na temat tego, jak zapobiegać i przeciwdziałać pojawiającym się trudnościom w zakresie sprawności mówienia oraz jak przeprowadzić poznane metody w klasie podczas pracy z uczniamiwyjaśnia konsultantka Bogumiła Różańska-Świerkot.

„Metoda Diagnozy pedagogicznej – Bateria 10-12 PTPiP w Gdańsku” to szkolenie, które przyciągnęło pedagogów i psychologów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z warunkami diagnozy i zasadami posługiwania się standaryzowanym narzędziem.

Bateria przeznaczona jest do wstępnej diagnozy trudności u dzieci w wieku 10-12 lat. Narzędziem mogą posługiwać się zarówno psycholodzy jak i pedagodzy szkolni. Składa się ono z testów diagnozujących funkcje wzrokowo-przestrzenne i funkcje słuchowo-językowe mówi Anna Weiss, konsultantka wodzisławskiego PODN/

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych wzięli udział w zajęciach z Katarzyną Czerwień, doradcą ds. rozwiązań edukacyjnych jednego z wydawnictw oświatowych. Spotkanie służyło zapoznaniu nauczycieli z nowymi rozwiązaniami wydawnictwa, w tym z systemem NEON, który łączy tradycyjne podręczniki i zupełnie nowe, skorelowane z nimi cyfrowe rozwiązania edukacyjne dla szkoły podstawowej.

Tekst M. Kopczyński, PODN, foto nadesłane