PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Nabór do szkół ponadpodstawowych – jutro zamyka się system elektronicznej rekrutacji!

Przypominamy, że do jutra, tj. 13 lipca 2022 r. do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą zrobić ostatnie ruchy w systemie elektronicznym. To ostatni dzwonek na wprowadzenie ocen i osiągnięć, dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru. Oprócz tego kandydat może jeszcze zmienić swoją decyzję dotyczącą wyboru szkół i oddziałów oraz złożyć nowy wniosek.

Do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 kandydaci muszą:

  • samodzielnie wprowadzić do systemu rekrutacji elektronicznej oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie,
  • dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

 UWAGA  – Wyniki egzaminu 8-klasisty do systemu elektronicznego wprowadzają szkoły pierwszego wyboru po dostarczeniu zaświadczenia przez kandydata

mogą:

  • złożyć nowy wniosek o przyjęcie, zmienić zaakceptowany wniosek z uwagi na zmianę szkół (opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym)