PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Aktualności

Maturzyści pożegnali szkoły

Dzisiaj odbyły się uroczystości pożegnania tegorocznych abiturientów najstarszych klas liceów i techników w powiecie wodzisławskim.

Byliśmy z aparatem w siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych. Jako pierwsi ze szkołą żegnali się abiturienci Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, popularnie nazywanego „Budowlanką”. Z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami spotkał się tam wicestarosta Grzegorz Kamiński, który pogratulował szkole licznych sukcesów w mijającym roku szkolnym, młodzieży zaś życzył połamania piór na maturze oraz pomyślnej przyszłości. Samą uroczystość rozpoczęło zaś odczytanie przez dyrektora Czesława Pieczkę listu napisanego przez tegorocznego abiturienta, Mirosława Rosaka, który ukończył szkołę, mimo walki z ciężką chorobą. Mirek ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości, ale za pośrednictwem dyrektora podziękował kolegom, koleżankom i całej społeczności szkolnej za pomoc, jakiej doświadczał podczas lat edukacji w Zespole Szkół Technicznych, zwłaszcza za turnieje charytatywne, których współorganizatorem był nauczyciel Budowlanki, dziś wicestarosta Grzegorz Kamiński.

Wyjątkowy charakter miało także pożegnanie najstarszych roczników w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim – ta najmłodsza w powiecie szkoła, powstała po połączeniu Zespołu Szkół Zawodowych i Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, żegnała bowiem swoich abiturientów po raz pierwszy. W akademii prócz rodziców, młodzieży i grona pedagogicznego wzięli udział również przedstawiciele pracodawców i organizacji ich zrzeszających, a także reprezentanci uczelni wyższych. W PCKZiU po raz pierwszy podczas jednej uroczystości doceniono zarówno uczniów opuszczających szkoły młodzieżowe, jak i szkoły dla dorosłych.

Jak zawsze w niebanalny sposób postanowiła pożegnać się ze szkołą młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, w skład którego wchodzi m.in. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Liceum Plastyczne. Uczniowie zaprezentowali oryginalny program artystyczny, podczas którego najstarszym rocznikom wręczono świadectwa oraz wyróżnienia za laury zdobyte w różnorakich konkursach, zaś nauczycielom – kwiaty. Z młodzieżą „Tischnera” spotkała się członkini zarządu odpowiedzialna za oświatę Danuta Maćkowska, która w imieniu władz powiatu nie tylko dziękowała i gratulowała szkole osiągnięć mijającego roku, ale też pożegnała odchodzącą dyrektor szkoły Annę Białek oraz powitała jej następcę – Wojciecha Komorka, który zwyciężył w ogłoszonym przez zarząd powiatu konkursie.

Danuta Maćkowska obecna była w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz w Rydułtowskim Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez najstarsze klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich. Tam również – podobnie jak we wszystkich szkołach – doceniono prymusów oraz uczniów, którzy w trakcie swej trzyletniej edukacji w jakiś sposób przysłużyli się szkole. Rydułtowską młodzież odwiedziła z okazji zakończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej m.in. burmistrz Rydułtów Kornelia Newy wraz ze swoim zastępcą Marcinem Połomskim.

W kameralnej uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim w marynistycznej scenerii udział wzięła nie tylko społeczność szkolna, ale również zaproszeni goście. Wśród nich m.in. przedstawiciele firmy Unity Line, na której promach morskich uczniowie „Ekonomika” odbywają praktyki, a także Warido Accounting sp. z o.o., z którą szkoła podpisała umowę o współpracy podczas środowego Forum Przedsiębiorczości.

Sporo gości przybyło również na akademię w najstarszym wodzisławskim liceum – I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich. Z młodzieżą i gronem pedagogicznym spotkał się m.in. senator Adam Gawęda, ks. prał. Bogusław Płonka czy prezes Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwiga Holeczek-Wojdat. W okolicznościowych przemówieniach zarówno dyrektor szkoły Janina Rurek, jak i naczelnik Wydziału Oświaty starostwa Katarzyna Zoellner-Solowska, podkreślały znaczenie tego etapu w życiu młodych ludzi, jakim jest ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. ks. Płonka wspominał z kolei, że przed kilkoma dniami w murach szkoły odbyła się rocznicowa uroczystość 40 lat po maturze jego rocznika i nadal pamięta, jaki emocje towarzyszyły mu wtedy i jakie towarzyszą dzisiejszym abiturientom. Zapewnił też młodzież o swoim wsparciu oraz zaprosił przed egzaminami maturalnymi na tradycyjne nabożeństwa w intencji dobrze zdanych egzaminów.