PLATFORMA EDUKACYJNA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

 

Strona startowa Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

Współpraca z uczelniami wyższymi

1) Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

  •   projekt edukacyjny Młodzieżowy Lider Biznesu (2017)

Młodzieżowy Lider Biznesu to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich z pięciu obszarów terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu odbył się trzy etapowy konkurs, podczas którego uczniowie mogli wykazać się wiedzą, kreatywnością, logiką myślenia oraz umiejętnościami autoprezentacji i występowania publicznego. Zwycięzca otrzymał atrakcyjne nagrody oraz tytuł „Młodzieżowego Lidera Biznesu 2017″.

 

2) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z UE realizujemy w naszej szkole od 5 lat wspólnie z narodowym komitetem AIESEC Polska – jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich – projekty międzynarodowe. Głównym celem projektu jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i religii świata. Cele te są realizowane poprzez cykl warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy z zagranicy (warsztaty prowadzone są w języku angielskim).

 

3) Politechnika Śląska w Gliwicach

W ramach współpracy ZST z Politechniką Śląską w Gliwicach odbywają się liczne spotkania, ostatnim był wykład pt.: „Drukowanie w 3D”. Wykład poprowadził pracownik Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Śląskiej, pan dr inż. Tomasz Machoczek – specjalista naukowo-techniczny Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie pierwszych klas technikum informatycznego.

 

4) PWSZ w Raciborzu

W ramach współpracy przeprowadzono badania tkanki tłuszczowej oraz wad postawy – 03.2016 – 30 osób, oraz przeprowadzono kilka wizyt na Wydziale Architektury w Raciborzu.

 

5) Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Organizacja spotkań dla klas maturalnych celem prezentacji oferty edukacyjnej WST.